Is Stichtse Vecht klaar voor een nieuw jaar groenvoorziening?

woensdag 13 maart 2019 10.32 uur | laatst gewijzigd: woensdag 13 maart 2019 10.37 uur | auteur: Robbert Oelp

De groenvoorziening in de gemeente Stichtse Vecht is een onderwerp dat leeft in alle kernen. Tijdens de zomer van 2017 werden de eerste problemen zichtbaar en werd gedreigd om de raad van reces terug te laten komen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was de groenvoorziening één van de centrale thema’s in de campagnes. Vorig jaar kreeg toenmalig wethouder van Liempdt een extra budget van € 200.000,- om te investeren ten behoeve van incidentele oplossingen en werd een verbeterplan ingezet met als doel de groenvoorziening naar een hoger plan te tillen. Een jaar verder is de toenmalige wethouder geen wethouder meer en staat het groenseizoen voor de deur. Is Stichtse Vecht klaar voor een nieuw jaar groenvoorziening? (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Vertrouwen
De gemeente kijkt vol zelfvertrouwen naar het naderende groenseizoen: ‘We hebben er vertrouwen in. Uiteraard zullen we nauwkeurig toezien of de groenaannemer het werk volgens de afspraken uitvoert.’

Warmterecords
Met warmterecords al vroeg in het jaar is het te verwachten dat het groeiseizoen zich eerder voordoet. De gemeente zegt daar rekening mee te houden: ‘Uiteraard is dit bij het groenonderhoud een terugkerend fenomeen. Niet alles is strak planbaar, maar deels afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor zover mogelijk wordt hierop geanticipeerd  en als het nodig is worden de prioriteiten bijgesteld.’

Extra budget
Het merendeel van extra budget van € 200.000,- zal de gemeente dit jaar gaan inzetten: ‘In 2018 hebben wij € 50.000 hiervan beschikbaar gekregen. Dit deel gebruiken we voor de uitvoering van een inventarisatie van overlastgevende bomen (als uitvloeisel van de bomenmotie) en op basis van de uitkomst voor de eventuele aanpak van deze overlastgevende bomen. De resterende € 150.000 is pas dit jaar beschikbaar gekomen. Gezien de beperktheid van de ter beschikking staande financiële middelen zullen we per project zeer kritisch zijn. Sowieso wachten wij eerst de uitkomsten van de inventarisatie af om te bezien waar we de extra middelen het beste voor kunnen inzetten. De uitkomsten van de inventarisatie worden dit voorjaar verwacht.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES