Inwoners Fazantenkamp samen aan de slag met gemeente

donderdag 14 maart 2019 07.52 uur | laatst gewijzigd: donderdag 14 maart 2019 06.54 uur | auteur: Website Gemeente Stichtse Vecht

Op donderdagavond 7 maart maakten inwoners samen met de gemeente een ontwerp voor de klimaatbestendige herinrichting van een speelplek in de wijk Fazantenkamp in Maarssenbroek.

Interactieve bewonersavond
Tijdens de bewonersavond maakte de gemeente voor de eerste keer gebruik van de nieuwe methodiek de Buiten Ruimte Inrichtings Tool (BRIT). Wethouder Maarten van Dijk opende de bewonersavond en kinderburgemeester Britt Klomp nam deel aan het interactieve deel van de bewonersavond. De reacties van inwoners tijdens de bewonersavond waren erg enthousiast en de gemeente is zeer tevreden met het resultaat van het ontwerp.

BuitenRuimte InrichtingsTool
De nieuwe methodiek BRIT maakt het mogelijk om samen met inwoners op speelse wijze tot een ontwerp te komen voor de openbare ruimte. Met BRIT dragen inwoners zelf bij aan de herinrichting van de openbare ruimte, binnen gestelde randvoorwaarden. Bewoners krijgen een bepaald budget en moeten een hoeveelheid duurzaamheidspunten halen om te voldoen aan een klimaatbestendig ontwerp. Verder zijn de bewoners geheel vrij om de openbare ruimte naar eigen wens in te richten. Het gebruik van BRIT geeft inzicht in aspecten die een rol spelen bij herinrichting, zoals: kosten, ruimtegebruik, waterberging, koeling & biodiversiteit. Ook worden de wensen van omwonenden vanaf het eerste moment in het ontwerp meegenomen.

Meer groen
De gemeente vervangt verharding op pleinen en speelplekken door groen. Het vervangen van verharding is erg belangrijk om de gemeente beter bestand te maken tegen de gevolgen klimaatverandering, zoals wateroverlast, hitte en droogte. Een groene aanleg, zoals gras en beplanting, zorgt ervoor dat water de bodem in kan zakken. Dit voorkomt wateroverlast en droogte. Ook draagt groen bij aan verkoeling: gras en beplanting warmen minder op dan tegels en hoge planten kunnen zorgen voor schaduw. De gemeente ontvangt subsidie van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden om de speelplek in Fazantenkamp klimaatbestendig in te richten.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES