Stichtse Vecht verkent mogelijkheden van 'slimme en schone logistiek'

donderdag 14 maart 2019 08.04 uur | laatst gewijzigd: donderdag 14 maart 2019 08.07 uur | auteur: Robbert Oelp

Tijdens de raadsvergadering van 18 december 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die het college de opdracht geeft de mogelijkheden van een logistieke hub te verkennen. Inmiddels heeft het college een startnotitie vastgesteld en gaat het aan de slag. Binnen een paar maanden moet er meer duidelijkheid komen over concrete activiteiten inclusief begroting en externe kosten. Basis van een nieuwe vorm van logistiek is gericht op minder zwaar verkeer in de kernen en versterking van het economisch klimaat. Een logistieke hub langs de snelweg zou tot één van de mogelijkheden behoren. (Archieffoto ter illustratie Robbert Oelp).

Startnotitie
Gemeente Stichtse Vecht: 'Het college heeft deze startnotitie vastgesteld, waarin een context wordt geschetst voor een onderzoek naar kansen voor slimme en schone logistiek in Stichtse Vecht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van inzichten die elders (onder meer in de stad Utrecht) ontwikkeld zijn. Vervolgens wordt een plan van aanpak op hoofdlijnen geschetst. Tot slot wordt dit plan van aanpak uitgewerkt in concrete activiteiten incl. begroting van externe kosten. De doorlooptijd van het project is ongeveer vier maanden vanaf de startbijeenkomst. Dat betekent dat nog voor het zomerreces de resultaten van het onderzoek kunnen worden gepresenteerd.'

Verbreding motie
Het college grijpt de verkenning aan om deze te verbreden met 'schone logistiek.' Gemeente Stichtse Vecht: 'Dit is in lijn met de geest van de motie, waarin elektrisch vervoer in de toelichting genoemd wordt. In het verlengde van ‘schoon’ ligt een extra kans in het aandacht geven aan mogelijkheden voor circulaire logistiek (grondstofdenken). Er is naar alle waarschijnlijkheid ook subsidie beschikbaar voor zowel dit onderzoek als de uitvoering van de maatregelen.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES