Regionieuws: Nieuw kwaliteitsnetwerk Utrechts openbaar vervoer

donderdag 14 maart 2019 18.29 uur | laatst gewijzigd: donderdag 14 maart 2019 18.31 uur | auteur: Persbericht Provincie Utrecht

Snel, vaak en betrouwbaar reizen met een goede aansluiting op de trein en P+R. Om dat mogelijk te maken introduceren vervoerder Qbuzz en de provincie Utrecht vanaf 2020 een nieuw hoogwaardig kwaliteitsnetwerk voor het openbaar vervoer. De stad Utrecht en het omliggende gebied worden daardoor beter met elkaar verbonden.

Het nieuwe kwaliteitsnetwerk is één van de meest opvallende acties waarmee de provincie Utrecht en vervoerder Qbuzz de lat hoger leggen. Een extra impuls voor het openbaar vervoer is hard nodig om Utrecht beter bereikbaar te maken. Sinds Qbuzz is gaan rijden in 2013 is het gebruik van het openbaar vervoer gestaag gegroeid. Woningbouw in en rondom de gemeente Utrecht en groeiende files op de wegen stellen het openbaar vervoer onder steeds meer druk. Het nieuwe netwerk dat de provincie en vervoerder momenteel ontwikkelen, biedt daarvoor de ruimte.

Herkenbaar en betrouwbaar kwaliteitsnetwerk op belangrijkste routes
Op de belangrijkste verbindingen in de regio komen herkenbare lijnen met ‘metrokwaliteit’. Dit betekent dat Qbuzz op die lijnen vaker en sneller gaat rijden met comfortabele bussen en extra zitplaatsen. Deze lijnen gaan rijden onder de naam U-link. De provincie Utrecht en Qbuzz hebben onlangs besloten een groot aantal bussen te vervangen. Een deel van deze bussen zal gaan rijden op het nieuwe U-link netwerk. De nieuwe U-link lijnen waarmee stad en regio aan elkaar worden gekoppeld krijgen een eigen vormgeving, binnen het huismerk van U-OV, en worden dankzij lijnkleuren makkelijk herkenbaar voor de reiziger. Bovendien gaan meer bussen rijden op piekmomenten tijdens de spits.

Ook wordt extra geïnvesteerd in het verbeteren van reisinformatie, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid voor de reiziger. Zo wordt gewerkt aan doorontwikkeling van een app met reisbegeleiding en aan slimme, real-time bijsturing vanuit de verkeersleiding.

Reizigersgroei
De gezamenlijke ambitie van de provincie en Qbuzz is om met deze impuls gedurende de periode tot 2024 niet alleen de klanttevredenheid verder te verbeteren maar ook om op deze lijnen een reizigersgroei te realiseren van zeker 10% (ofwel zo’n 10.000 extra reizen per dag). Om deze impuls mogelijk te maken, hebben de provincie en vervoerder een investeringspakket vrijgemaakt van 7 miljoen euro.

Van plan naar uitvoering
De grootschalige invoering van deze nieuwe productformule voor het openbaar vervoer tijdens een lopende concessie is uniek in Nederland. Net als het recente besluit over de tussentijdse vervanging van een groot aantal bussen, waarvan er 55 elektrisch worden. Deze omvangrijke verbeteringen bouwen nadrukkelijk voort met elke stap op het bestaande netwerk. Ze sluiten nauw aan op actuele reizigersbewegingen en aantallen. Daarmee is de verwachting dat de verbeteringen door reizigers positief ontvangen zullen worden.

Hoe precies het nieuwe lijnennetwerk van U-link eruit gaat zien, wordt uitgewerkt in het vervoerplan U-OV 2020. Naar verwachting wordt dit in mei en juni 2019 ter consultatie aan reizigers voorgelegd, waarna het in september 2019 door het dagelijks bestuur van de provincie wordt vastgesteld. De provincie Utrecht bekijkt daarbij hoe streekvervoerder Syntus Utrecht zo goed mogelijk gebruik kan maken van dit nieuwe OV netwerk. De verbeteringen worden daarna stapsgewijs ingevoerd vanaf december 2019 tot de start van de zomerdienstregeling in 2020. Deze fasering geeft Qbuzz de gelegenheid om de wijzigingen zorgvuldig uit te voeren en reizigers hierover goed te informeren.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES