Inloopbijeenkomsten plannen Hazeslinger - VVD wil meer ruimte voor participatie

vrijdag 22 maart 2019 09.00 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 22 maart 2019 08.12 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeente heeft een principe akkoord bereikt met ontwikkelaar Aalberts voor de realisatie van een nieuwe Aldi en 13 appartementen in Breukelen.. Op donderdag 4 april worden de plannen gepresenteerd aan inwoners door middel van een inloopbijeenkomst in Boom & Bosch te Breukelen. (Foto: Eén van de vier ontwikkelde scenario's voor de herinrichting van het parkeerterrein).

Herinrichting van het parkeerterrein
Gecombineerd met de plannen van de Aldi wordt het parkeerterrein heringericht. Er zijn daarvoor 4 scenario's ontwikkeld die aan inwoners en ondernemers wort voorgegeld. 

 

Plannen parochie liggen stil
Het parochiebestuur heeft in 2018 kenbaar gemaakt woningen te willen realiseren op de lcatie van de huidige parochie. Het plan omvatte een combinatie van woningen en een multifunctionele ruimte voor bijeenkomsten van de kerkelijke gemeenschap. Voor de kerk wil het bestuur een studie laten verrichten om het kerkgebouw in de toekomst te transformeren naar een andere bestemming. Het parochiebestuur heeft aangegeven dat hun ontwikkelingen op dit moment zijn stilgelegd.

Wanneer en waar zijn de inloopbijeenkomsten?
De inloopbijeenkomsten vinden plaats in Boom en Bosch, Markt 13 te Breukelen op de volgende momenten:

* 4 april 2019 tussen 15.00 en 16.30 uur
* 4 april 2019 tussen 19.30 en 21.00 uur

Gemeente Stichtse Vecht: 'U kunt binnenlopen op de genoemde tijden, wanneer u wilt. Aalberts ontwikkeling en medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om een toelichting te geven op de uitgewerkte plannen die binnenkort worden besproken in de commissie Fysiek Domein.'

Vragen VVD over participatie
De VVD heeft tegelijkertijd vragen gesteld over de participatie van inwoners en bewoners.  Op de commissieagenda van 8 april staat de inhoudelijke behandeling van deze plannen geagendeerd. De lokale liberalen vinden de tijd tussen de inwonersavond en de inhoudelijke bespreking van de plannen te kort. De partij wil de bespreking van het onderwerp in de commissie naar achteren schuiven. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES