GroenLinks: ‘Maak van woningbouw Nieuwer Ter Aa pilot voor omgevingswet’

vrijdag 22 maart 2019 10.41 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 22 maart 2019 09.44 uur | auteur: Robbert Oelp

Stichtse Vecht bereidt zich - net als anderen gemeenten - voor op de omgevingswet. Deze maakt het mogelijk regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Naar verwachting treedt de omgevingswet in 2021 in werking. Door middel van een pilot kunnen gemeenten werken aan bouwstenen en ervaring nog voor de definitieve invoering. Als het aan GroenLinks ligt wordt de omgevingsvisie / omgevingspilot voor Nieuwer Ter Aa aangemerkt als pilot.

GroenLinks in een toelichting op vragen aan het college: ‘GroenLinks Stichtse Vecht vindt het belangrijk om kernen binnen Stichtse Vecht aan te moedigen om op een innovatieve manier wijze aan de slag te gaan met een integrale en samenhangende visie op hun eigen leefomgeving. De inwoners van Nieuwer Ter Aa hebben aangegeven samen de leefbaarheid van Nieuwer Ter Aa positief te willen beïnvloeden en het dorp toekomstbestendig te willen maken.’

Door middel van een pilot wil de partij de inwoners betrekken bij de visie: ‘De inwoners denken aan woningbouw in Nieuwer ter Aa. Deze keuze vraagt echter om een gebiedsgerichte, integrale kijk, waardoor Nieuwer Ter Aa graag met een omgevingsvisie aan de slag zou willen. Een mooi voorbeeld van actieve bewoners die niet afwachten totdat ze door hun gemeente gevraagd worden om mee te praten, maar zelf het initiatief hiertoe nemen.’

GroenLinks vervolgt: ‘Met een complexe opgave op een relatief beperkt gebied leent Nieuwer ter Aa zich bij uitstek voor een integrale visie op gebiedsniveau die gebruikt kan worden als bouwsteen voor de omgevingsvisie / omgevingswet.’

De partij wil dat het college in het reguliere overleg met de inwoners van de kern de mogelijkheden van een pilot verder verkend. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES