Breukelen-centrum weer om tafel voor bedrijveninvesteringszone

vrijdag 22 maart 2019 21.40 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 22 maart 2019 20.43 uur | auteur: Anouk van Veldhuizen

Vorig jaar mislukte de poging om in Breukelen een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten, maar wellicht verandert dat binnenkort. Horecaondernemers en winkeliers in het centrum van Breukelen verlangen namelijk nog steeds naar een eigen BIZ*. Dat werd duidelijk tijdens de vergadering van de commissie fysiek domein op dinsdag 19 maart. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

De commissie kwam bijeen om de nieuwe horecavisie voor de gemeente Stichtse Vecht te bespreken. Mevrouw Burggraaf maakte gebruik van het inspreekrecht namens de horecaondernemers Kerkbrink en winkeliersvereniging Breukelen. Vooral de nieuwe invulling van leegstaande winkelpanden in de nieuwe visie is volgens Burggraaf een probleem. “Er openen steeds meer broodjeszaken in het centrum, waardoor de levensvatbaarheid en continuïteit van andere aanbieders in het geding komt.” Ook het tekort aan parkeerplekken in en rondom het centrum is een struikelblok. Niet alleen voor omwonenden, maar ook voor de bedrijvigheid. “Het is keer op keer een punt van discussie met geïnteresseerde ondernemers die zich wellicht willen vestigen in het centrum van Breukelen”, aldus Burggraaf.

Binnen een BIZ kunnen dergelijke kwesties eenvoudig worden georganiseerd en opgelost. Daarom is er op woensdag 17 april een bijeenkomst voor alle betrokkenen in Breukelen. “Met bewoners, winkeliers en zelfs woningbouwbedrijven gaan we om tafel”, vertelde Burggraaf. De bedoeling is om een brede visie te ontwikkelen voor de invulling en aanpak van het centrum. Als er voldoende draagvlak en samenhang gecreëerd wordt, dienen de ondernemers een nieuw BIZ-verzoek in.

* Een BIZ maakt het mogelijk gezamenlijke voorzieningen en activiteiten in een bepaald gebied te financieren. Alle ondernemers (horeca, dienstverlening, detailhandel) binnen dit afgebakende gebied betalen namelijk een verplichte bijdrage. Een BIZ versterkt het gebied economisch.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES