Nieuwe horecavisie roept gemengde reacties op

vrijdag 22 maart 2019 21.44 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 22 maart 2019 22.00 uur | auteur: Anouk van Veldhuizen

De nieuwe horecavisie, die zijn voorganger uit 2011 moet vervangen, kon tijdens de commissievergadering rekenen op enthousiasme, maar ook op kritiek. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

De huidige horecavisie voor de gemeente Stichtse Vecht stamt uit 2011 en is dus behoorlijk verouderd. De commissie fysiek domein kwam daarom dinsdag 19 maart bijeen om de nieuwe horecavisie te bespreken. Met een lofzang van vrijwel alle aanwezige commissieleden werd de nieuwe horecavisie onthaald. Vooral de samenwerking tussen lokale overheid en betrokkenen werd alom geprezen. Tijdens verschillende informatieavonden werd de conceptversie voorgelegd aan bewoners en ondernemers van Stichtse Vecht. Volgens de commissie zijn beleid en uitvoering daarom nu goed afgestemd op de behoeften en mogelijkheden per kern.

Sinterklaas, duurzaamheid en lunchrooms
Wel kwam er wat voorzichtige feedback vanuit verschillende hoeken. Veel raads- en commissieleden misten de samenhang met andere terreinen. Daarbij passeerde een scala aan uiteenlopende terreinen de revue. Zo ontbrak volgens Riëtte Habes (Maarssen 2000) het onderdeel ‘kortstondige horeca’ bij lokale evenementen zoals Koningsdag en de intocht van Sinterklaas. Het belang van de toegankelijkheid van horecaondernemingen voor mensen met een beperking werd benadrukt namens PvdA-raadslid Douwe van der Wal. Hij stipte ook nog even de verduurzaming van bedrijven aan. Ook Kees van Vuuren van CU-SGP vond dat er meer invulling moest komen aan duurzaamheid, bijvoorbeeld op het gebied van afvalscheiding en productinkopen. Commissielid Marja van Gaalen (GroenLinks) onderstreepte eveneens duurzaamheid als belangrijk thema en voegde daar de behoefte aan een meeromvattend plan voor de leefomgeving aan toe.

Chris Portengen van de fractie Streekbelangen uitte stevigere kritiek. Volgens hem houdt de nieuwe horecavisie onvoldoende rekening met de huidige ondernemers in het centrum van Breukelen. Met name leegstaande winkelpanden die worden omgetoverd tot horecazaken was voor Portengen een reden tot zorg. “De lunchrooms schieten als paddenstoelen uit de grond.” Portengen vroeg de commissie om geen vergunning te verstrekken aan nieuwe horecaetablissementen die azen op een leegstaand winkelpand. “Ga het gesprek aan met ondernemers over een andere invulling.” Volgens wethouder Jeroen Willem Klomps is dat niet mogelijk. “Het bestemmingsplan voor het centrum van Breukelen staat het toe, dus de enige manier om dit punt in de horecavisie te veranderen, is door een wijziging in het bestemmingsplan.”

Gemeenteraad aan zet

De nieuwe horecavisie wordt als bespreekstuk voorgelegd aan de gemeenteraad. Die zal uiteindelijk beslissen of er na acht jaar een vervanger komt voor het horecabeleid in Stichtse Vecht.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES