Gemeente stelt externe procesbegeleider aan voor burgerinitiatief Atlanstische Buurt

donderdag 28 maart 2019 12.44 uur | laatst gewijzigd: donderdag 28 maart 2019 12.47 uur | auteur: Robbert Oelp

Waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt heeft Theo van Eijk, als externe procesbegeleider, de opdracht gegeven om in gesprek te gaan met de partijen die betrokken zijn bij het burgerinitiatief Atlantische Buurt. Gemeente Stichtse Vecht: 'In deze gesprekken zullen de belangen van alle partijen worden gehoord zodat er constructief samengewerkt kan worden met een solide plan tot gevolg.'

Opdracht
De opdracht van de procesbegeleider bestaat uit vier onderdelen. Het eerste deel is om tot een vlotte overeenstemming te komen over de start van de bouwactiviteiten op de Kuyperstraat. De uitkomst hiervan is het uitgangspunt voor het vervolgoverleg. Het college geeft dan de opdracht om de door de initiatiefgroep opgestelde visie over de Atlantische Buurt Maarssen, onder begeleiding van de procesbegeleider, verder uit te werken. Daarnaast moet er een overeenstemming komen over het budget dat nodig is om tot de planvorming te komen. Als laatste punt moet er een einddatum aan het traject worden gesteld waarbinnen het plan moet zijn gevormd. Een eerste terugkoppeling staat gepland voor de commissievergadering Fysiek Domein van 9 april.

Burgerinitiatief Atlantische buurt
Een groep inwoners van de Atlantische Buurt, het gebied omgrensd door de Europalaan, Kennedylaan, Dr. Ariënslaan en Thorbeckelaan in Maarssen, heeft in november 2018 een burgerinitiatief ingediend. Dit initiatief gaat in tegen het plan van het college om een braakliggend terrein aan de Kuyperstraat te voorzien van nieuwe woningen. Het burgerinitiatief vraagt om een lange termijn visie en te kijken naar de totaalbehoefte van de wijk.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES