Kijk naar Rondom de Raad - dinsdag 2 april - 19.00 uur

maandag 01 april 2019 18.53 uur | laatst gewijzigd: maandag 01 april 2019 17.53 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeenteraad van Stichtse Vecht vergadert op dinsdag 2 april over tal van onderwerpen. Het is een volle agenda met interessante beleidsstukken en beslispunten. Het programma Rondom de Raad start om 19.00 maar is vanaf circa 18.45 te volgen op Ziggo kanaal 44 en Caiway kanaal 12.

Programma
Zo staan op de agenda: Horecavisie van Stichtse Vecht 2019, het ambitieniveau van de implementatie van de omgevingswet, Bestemmingsplan Zogweteringlaan, de gewijzigde vaststelling van bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, de Verlenging van het Subsidieprogramma, de verkoop van voormalig gemeentehuis Beek & Hoff in Loenen aan de Vecht en een aantal voorstellen van de pioniersgroep bestuurlijke vernieuwing met bijvoorbeeld een proef met het spreekrecht van inwoners. Daarbij is het doel om de inspraak in de beeldvormende fase te versterken en daarvoor inwoners meer spreektijd te geven in de commissievergaderingen en niet meer in de gemeenteraad. Hierbij wordt voorgesteld om de spreektijd te verlengen naar 5 minuten waarbij de inspreker gevraagd wordt aan tafel plaats te nemen.

Moties
Daarnaast zal in de vergadering een besluit worden genomen over de motie 'Slim Vertrouwen' en een motie van de PVV en Lokaal Liberaal over het nieuwbouwplan in de Maarssenbroekse wijk Zwanenkamp. 

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES