Geen woning Zogweteringlaan - verzoek tot onderzoek naar integriteit

woensdag 03 april 2019 12.22 uur | laatst gewijzigd: woensdag 03 april 2019 14.50 uur | auteur: Robbert Oelp

Het bestemmingsplan Zogweteringlaan werd dinsdag 2 april in de gemeenteraad van Stichtse Vecht behandeld. De raad stemde in met het raadsvoorstel: geen bebouwing aan de Zogweteringlaan. Lokaal Liberaal vroeg eerder die dag bij de waarnemend burgemeester een intergreitsonderzoek aan vanwege de mogelijke rol van wethouder van Dort bij de besluitvorming. Volgens Lokaal Liberaal is een deel van de informatie zoals die door het college aan de raad is verstrekt onjuist. Waarnemend burgemeester van Mastrigt gaf aan het integriteitsprotocol in werking te stellen.

Aanleiding
Op perceel achter Gageldijk 119b is in december 2017 een kassencomplex gesloopt. Het vorige college heeft een bestemmingsplanprocedure in gang gezet om op basis van de provinciale "Ruimte voor Ruimte regeling" planologisch mogelijk te maken dat in ruil voor de sloop van het kassencomplex, met een oppervlakte van 6.100 m², één compensatiewoning aan de Zogweteringlaan (naast nr. 2) te Maarssen kan worden teruggebouwd. Dit in afwijking van de regeling dat op de slooplocatie wordt teruggebouwd. Ondanks een eerdere publicatie van een ontwerp bestemmingsplan ziet het huidige college op grond van ingediende zienswijzen meerdere ruimtelijke argumenten om niet in te stemmen met het bestemmingsplan. Dit werd ondersteund door de meerderheid van de raad.

Onderzoek naar integriteit
De gemeente heeft eerder met onafhankelijke ogen laten kijken naar de zorgvuldigheid van de besluitvorming in het college met betrekking tot het bestemmingsplan Zogweteringlaan. Volgens het rapport is het besluitvormingsproces zorgvuldig verlopen. De onafhankelijk onderzoeker Hoogleraar Minderman heeft geen belangenverstrengeling vanuit het college van B&W waargenomen. Volgens Streekbelangen was het onderzoek te beperkt. Het vroeg de raad om een verbreding van het onderzoek waarbij gekeken zou worden naar een bredere periode van besluitvorming. Dit verzoek werd niet ondersteund. Lokaal Liberaal kwam die dag met een verzoek tot een integriteitsonderzoek. Lokaal Liberaal stelt informatie te hebben ontvangen waaruit blijkt dat een deel van de informatie zoals die door het college is verstrekt aan de raad niet juist is. Deze zware beschuldigingen hebben er toe geleid dat waarnemend burgemeester van Mastrigt heeft toegezegd het integriteitsprotocol in werking te stellen. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES