Raadsvergadering voortgezet op woensdag 3 april - Rondom de Raad live vanaf 19.00 uur


woensdag 03 april 2019 12.13 uur | laatst gewijzigd: woensdag 03 april 2019 11.22 uur | auteur: Robbert Oelp

De raadsvergadering van 2 april wordt vanavond (woensdag 3 april) voorgezet. Tijdens de raad van 2 april zijn twee nieuwe commissieleden benoemd, zijn de hamerstukken officieel bekrachtigd, is de raad in meerderheid akkoord met het raadsvoorstel bestemmingsplan Zogweteringlaan en gewijzigd bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Daarnaast ging de raad akkoord met het voorstel van de Pioniersgroep voor doorontwikkeling van het vergaderingmodel. Vanavond zullen de resterende onderwerpen worden behandeld: Motie ‘Slim Vertrouwen’, Motie Zwanenkamp, Verlening subsidieprogramma, ambitieniveau voor de implementatie van de Omgevingswet en de verkoop van het voormalige gemeentehuis van Loenen aan de Vecht. Rondom de Raad zendt vanavond de raadsvergadering uit vanaf 19.00 uur op Ziggo kanaal 44 en Caiway kanaal 12.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES