Raadsbrede steun voor pilot met vergadersysteem raad

woensdag 03 april 2019 14.01 uur | laatst gewijzigd: woensdag 03 april 2019 13.27 uur | auteur: Robbert Oelp

De pioniersgroep bestuurlijke vernieuwing heeft bij de raad van 2 april enkele voorstellen neergelegd om te komen tot vernieuwing. Eén van die voorstellen is om een proef te doen met het spreekrecht van inwoners. Daarbij is het doel om de inspraak in de beeldvormende fase te versterken en daarvoor meer spreektijd te geven in de commissievergadering en niet meer in de raad. Hierbij wordt voorgesteld om de spreektijd te verlengen naar 5 minuten waarbij de inspreker wordt gevraagd aan tafel plaats te nemen. Met een wijziging op het moment van aanmelden voor spreekrecht en het behoud van het spreekrecht bij de raadsvergadering is de gehele raad akkoord gegaan met het voorstel. De raad gaat tot en met juli met enkele aanpassingen proef draaien en houdt na de zomervakantie een raadsconferentie over de bevindingen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES