Commissie in teken van plannen Planetenbaan en het Kwadrant

maandag 08 april 2019 09.51 uur | laatst gewijzigd: maandag 08 april 2019 11.09 uur | auteur: Robbert Oelp

Dinsdag 9 april komen commissieleden bij elkaar om te vergaderen over het stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden voor Planetenbaan en het Kwadrant. Het gebied wordt bij doorgang van de plannen getransformeerd tot nieuwe woonwijk bestaande uit 1.500 tot 2.300 appartementen. Het gaat om appartementen waarvan minimaal 30 % sociale huur, 20 % middenhuur en 10 % in het grotere segment. Doel is om na debat advies uit te brengen naar de raad. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht - Kantoorlocatie Planetenbaan).

Nieuwe woonwijk
De Planetenbaan en het Kwadrant zijn op dit moment een losse verzameling van veelal leegstaande kantoor- en bedrijfspanden. Op dit moment worden al kantoren getransformeerd naar woningen. De komst van de nieuwe woonwijk geeft een nieuwe impuls aan het gebied en levert een bijdrage in het in balans brengen van de lokale woningbehoefte.

Grootste zorgen
De grootste zorgen die zijn opgehaald tijdens de eerdere georganiseerde inloopavond hebben betrekking op de toename van het verkeer. Geluidsoverlast en een toename van fijnstof worden als onwenselijk beschouwd. Daarnaast wordt afgeweken van de gemeentelijke parkeernormen. De gemeente wil inzetten op slimme mobiliteitsconcepten. Op korte termijn wordt in opdracht van de gemeente een integraal verkeersonderzoek uitgevoerd. Dit om de verkeersbewegingen van de diverse ontwikkelingen (Bisonspoor, Haagstede en Planetenbaan) in kaart te brengen.

Heroverweging retailvisie
In de huidige retailvisie is opgenomen om decentrale retail niet te stimuleren maar in te zetten op centralisatie van de detailhandel in de drie grootste kernen. Dat was bijvoorbeeld de reden dat het vorige college van B&W niet instemde met de vestiging van de Aldi op het bedrijventerrein in Maarssenbroek. Het verwees naar een locatie binnen het bestaande winkelgebied. Met de komst van de nieuwe wijk wil de gemeente dit heroverwegen: ‘We willen graag meebewegen op moderne ontwikkelingen en op pilotbasis aan de slag met woonondersteunende kleinschalige retail in de plint. Te denken valt bijvoorbeeld aan een buurtbakkertje of een fietsenmaker die ook fietsen mag verkopen’, aldus het college van B&W. 

Reacties
De commissieleden gaan dinsdag 9 april over dit onderwerp voor het eerst met elkaar in debat. Het Maarssens Overleg Leefklimaat pleitte via een brief al voor zorgdragen en controleren van een goed communicatie- en participatieproces en verschaffen van helderheid over de effecten voor het woonklimaat. Het bestuur van de winkeliersvereniging Bisonspoor is verbaasd dat wordt afgeweken van de detailvisie: ‘Het lijkt ons verstandig dat er nog eens kritisch gekeken wordt naar deze uitbreiding om niet tot nog meer leegstand te komen.’ Eén van de gevestigde bedrijven - Qumey metaal - laat per brief weten zich zorgen te maken over de enorme toename van verkeer, de aansluiting naar de snelweg en ring en wil dat de rechten van bedrijven op het industrieterrein worden gewaarborgd en niet afgezwakt.

NB Eerder werd een inloopavond door de gemeente georganiseerd. RTV Stichtse Vecht was daar met een TV-team bij aanwezig. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES