Gemeente start met pilot 'het nieuwe spreekrecht'

dinsdag 09 april 2019 08.23 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 09 april 2019 07.33 uur | auteur: Robbert Oelp

In de raadsvergadering van 2 april jongstleden is de raad van Stichtse Vecht akkoord gegaan met het voorstel van de pioniersgroep voor doorontwikkeling van het vergadermodel om een pilot in te voeren. Vanaf de commissie van dinsdag 9 april wordt gestart met 'het nieuwe spreekrecht'. Inwoners, organisaties en bedrijven wordt de mogelijkheid gegeven om vroeg in het proces in te spreken. Het spreekrecht wordt daarbij verlengd van 3 naar 5 minuten per inspreker. Ook is er ruimte voor niet geagendeerde onderwerpen. Mits het onderwerp een beleidsmatig karakter heeft, kunnen inwoners ook inspreken over onderwerpen die die avond niet op de agenda van de commissie staan. Het doel van de pilot is om in een vroeger stadium inwoners, organisaties en bedrijven te betrekken bij het bestuurlijke proces. Het spreekrecht bij de raadsvergaderingen blijft bestaan. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht - gemeenteraad Stichtse Vecht vergadering 2 april 2019)

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES