Eigen Bijdrage GroenLinks Stichtse Vecht: GroenLinks bezorgd over bestuurscultuur

woensdag 10 april 2019 14.45 uur | laatst gewijzigd: donderdag 11 april 2019 15.01 uur | auteur: Groen Links Stichtse Vecht

Rondom de raad is afgelopen maanden veel gesproken over het collegebesluit Bestemmingsplan Zogweteringlaan. Het leek een routineus dossier over een bouwvergunning van een bekende projectontwikkelaar uit Maarssen die een woning wilde bouwen buiten de rode contouren. Maar over de procedure die het college van B&W heeft gevolgd in afhandeling van deze kwestie is veel ophef ontstaan. Er lijkt zelfs sprake van een persoonlijke lastercampagne tegen wethouder Van Dort, nu er door Lokaal Liberaal in het openbaar een verzoek om een integriteitsonderzoek naar de wethouder is gedaan. En passant wordt door Lokaal Liberaal ook nog de integriteit van het vorige college, waar zij nota bene zelf deel van uitmaakte, en van de burgemeester in twijfel getrokken. Het gaat om zeer zware aantijgingen, die komen na een onderzoek van Professor Minderman die juist als onafhankelijke buitenstaander concludeerde dat het college juist zeer integer in deze kwestie had gehandeld. GroenLinks is dan ook zeer bezorgd over de bestuurscultuur in onze gemeente.

In december werd tijdens een raadsbehandeling van het dossier Zorgweteringlaan op verzoek van Streekbelangen besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar het proces dat het college van B&W in deze kwestie had gevolgd (het voltallige college besloot toen om wethouder Klomps behandelend wethouder te maken om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen). Dat onderzoek werd uitgevoerd door Professor Minderman. Hij concludeerde dat “er geen relevante schijn van belangen of belangenverstrengeling was: niet vooraf, niet ten tijde van de voorbereiding van het besluit en niet ten tijde van het nemen van het besluit.” Hij zag ook geen reden voor het college om wethouder Klomps als behandelend wethouder aan te stellen, maar geeft wel aan dat dit besluit “getuigt van een goed gevoel voor integriteit.”

GroenLinks was dan ook zeer onaangenaam verrast, dat ondanks de herhaalde verzekering van de burgemeester dat dit proces nauwkeurig verlopen is, en ondanks het zeer heldere rapport van professor Minderman, nota bene Lokaal Liberaal die destijds deel uitmaakte van het college, opeens besloten heeft tijdens de afgelopen raad een integriteitsonderzoek naar wethouder van Dort aan te vragen. Lokaal Liberaal trok tijdens de toelichting op dit verzoek de integriteit van het hele college van B&W, waar hun wethouder van Liempt destijds deel van maakte, en in het bijzonder van die van de burgemeester in twijfel. Door bovendien deze melding in alle openbaarheid te doen (in plaats van zoals gebruikelijk in vertrouwen) riekt dit alles naar een persoonlijke lastercampagne tegen wethouder van Dort.

GroenLinks vraagt zich af wat Lokaal Liberaal, een partij destijds akkoord ging met het collegebesluit om deze route te volgen, nu probeert te bereiken met deze openbare melding. Ook vraagt de partij zich af waarom de andere partijen, m.n. Streekbelangen en M2000, op dit dossier zo krampachtig handelen.

GroenLinks is vol vertrouwen over de afloop van dit onderzoek en staat achter wethouder Van Dort, maar de partij hoopt wel dat het verbeteren van de bestuurscultuur van Stichtse Vecht snel op de agenda van de raad komt te staan. Stichtse Vecht verdient een betrouwbaar en slagvaardig bestuur, waarin gemeenteraad en college samenwerken, elkaar vertrouwen en waar op basis van inhoud politiek bedreven wordt.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES