Gemeente overweegt tijdelijke maatregelen wateroverlast Sportweg Kockengen

donderdag 11 april 2019 08.19 uur | laatst gewijzigd: donderdag 11 april 2019 07.26 uur | auteur: Robbert Oelp

In antwoord op door het CDA gestelde vragen over de wateroverlast op de parkeerplaats aan de Sportweg in Kockengen, laat de gemeente weten tijdelijke maatregelen te overwegen. De locatie staat als laatste fase van Kockengen Waterproof op de agenda (2023 - 2024.) Volgens het CDA is de overlast bij regenval dermate groot dat maatregelen noodzakelijk zijn. De extra maatregelen worden geschat tussen € 50.000 en € 80.000. (Archieffoto CDA Stichtse Vecht)

Oorzaak
De bodemdaling leidt in delen van het dorp Kockengen tot schade aan ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en ook tot wateroverlast. De situatie was in Kockengen dermate groot dat in een samenwerkingsverband werd besloten maatregelen te treffen. Het project van 20 miljoen euro wordt in delen uitgevoerd. De Sportweg in Kockengen valt in de laatste fase.

Situatie Sportweg
De fractie van het CDA stelde eerder dit jaar vragen over de situatie aan de Sportweg. Uit het antwoord van de gemeente blijkt het probleem te schuilen in de watergangen: 'Probleem met deze parkeerplaats is dat de kolken bij het water direct afvoeren op de nabijgelegen watergangen. Doordat de parkeerplaats dermate is gezakt, stroomt bij (hevige) regenval het water niet naar de watergang maar werkt het juist averechts. Het water stroomt via de kolken vanuit de watergang naar de parkeerplaats waar het regenwater dan ook blijft staan.'

Tijdelijke maatregelen
Als tijdelijke maatregel ziet de gemeente kans in het aanbrengen van een tijdelijke pomp waarbij alle kolken van de watergangen wordt afgekoppeld en deze met elkaar worden verbonden: 'Deze is echter lastig uit te voeren en de vraag is of deze dan ook het gewenste effect brengt.' De gemeente schat de kosten op € 50.000 tot € 80.000 euro. Deze kosten zijn niet begroot in het project.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES