Partners in gesprek over integrale buurtvisie Atlantische Buurt

zondag 14 april 2019 11.11 uur | laatst gewijzigd: zondag 14 april 2019 12.16 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De commissie fysiek domein komt dinsdag 16 april bij elkaar om te vergaderen over het Burgerinitiatief Atlantische Buurt. Het initiatief dat al meerdere malen op de agenda heeft gestaan, krijgt als het aan de externe procesmanager ligt een vervolg in een structureel overleg tussen partners Portaal, de initiatiefgroep en de gemeente. Het overleg moet plaatsvinden in de periode mei tot en met oktober van dit jaar. Het doel ervan is om te komen tot een integrale buurtvisie Atlantische Buurt met bestuurlijke besluitvorming eind van dit jaar.

De Atlantische Buurt in Maarssen is het gebied omgrensd door de Europalaan, Kennedylaan, Dr. Ariënslaan en Thorbeckelaan. Om te komen tot een integrale buurtvisie wil het college een taakstellend budget van € 55.000,- beschikbaar stellen. Gezien de beperkte omvang van de buurt en het geringe aantal partijen lijkt een integrale visie op korte termijn te realiseren.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES