Plannen Harmonieplein krijgen vorm - Heropstart voor gebiedsontwikkeling

woensdag 17 april 2019 09.55 uur | laatst gewijzigd: woensdag 17 april 2019 09.01 uur | auteur: Robbert Oelp

Het college heeft in haar vergadering van 9 april ingestemd met het heropstarten van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein. Er worden drie losse bestemmingsplannen opgesteld. Deze plannen worden in een later stadium later gefaseerd uitgevoerd. Het college heeft twee, van de drie uitgewerkte bestemmingsplannen vrijgegeven voor de formele inspraakprocedure.

Kindcentrum (0-12 jaar)
In het Kindcentrum (0-12 jaar) worden twee basisscholen, peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO gehuisvest. Er komt een inpandige gymzaal die ook na schooltijd gebruikt kan worden. Verder wordt er een schoolplein en een speelplein voor de kinderen van 0-4 jaar aangelegd. Het voorlopig ontwerp is naar verwachting in het tweede kwartaal klaar. In de planning wordt voor de start van de bouw medio 2020 aangehouden.

Zuidblok
In het Zuidblok worden 36 sociale huurwoningen gerealiseerd die in eerste instantie gebruikt worden als 35 sociale zorgwoningen en een gezamenlijke ruimte. Verder komen er 4 grondgebonden koopwoningen met tuin. De karakteristieke villa (het Groene Kruis gebouw) aan de Gaslaan wordt in oude luister hersteld en als woning verkocht. Er komen ook 9 koopappartementen met in de plint een centrumfunctie. Daarnaast worden er voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd. Het college van B&W heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp van Exploirius voor het Zuidblok. Deze kan nu worden uitgewerkt tot definitief ontwerp. In de planning wordt voor de start van de bouw begin 2020 aangehouden.

Noordblok
Het Noordblok heeft een voorlopige invulling bestaande uit ca. 31 woningen (appartementen), lichte vorm van horeca, maatschappelijke functies (zoals een bibliotheek, gezondheidszorg, apotheek) en voldoende parkeergelegenheid. Binnen dit deelgebied zijn maatschappelijke voorzieningen gepland op zowel de begane grond (plint) als, naar verwachting, op de verdiepingen. Als de maatschappelijke functies ook op de verdiepingen komen dan worden er minder appartementen gerealiseerd. Het Noordblok kan qua invulling nog wijzigen omdat de aanbestedingsprocedure nog moet worden doorlopen en er ontwikkelingen rond het Noordblok zijn die invloed hebben op de invulling.

Dorpsplein
Het Dorpsplein en de rest van de openbare ruimte wordt aantrekkelijk en duurzaam ingericht. Het doel is een levendig dorpsplein te maken met een minimale breedte van 25 meter. Dit plein is geschikt voor zonnige horecaterrassen, spelende kinderen, markten, evenementen en festivals. Er is aandacht voor de opvang van regenwater en de aanleg van aantrekkelijk groen. Ook is er aandacht voor minder validen en het stallen van fietsen. De monumentale paardenkastanjeboom op het schoolplein van Het Kompas wordt behouden en zal zorgvuldig worden ingepast in de nieuwe openbare ruimte. Waar mogelijk worden extra parkeerplaatsen (dus bovenop de gestelde norm van de ontwikkeling) gerealiseerd voor het centrum van Maarssen.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Naar verwachting kunnen we het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte in het tweede kwartaal presenteren. Het plan wordt participatief opgepakt. De uitvoering zal gefaseerd en over een langere periode plaatsvinden. De inrichting van de openbare ruimte, het woonrijp maken, gebeurt pas nadat alle bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES