Regionieuws: Aandeel WW’ers met lange uitkeringsduur in regio Midden-Utrecht neemt af

donderdag 18 april 2019 08.33 uur | laatst gewijzigd: donderdag 18 april 2019 07.35 uur | auteur: Persbericht UWV

In maart verstrekte UWV in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 12.446 WW-uitkeringen. In nagenoeg alle sectoren bleef het aantal verstrekte uitkeringen gelijk of was er slechts een lichte daling zichtbaar. Het grootste aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht wordt verstrekt aan personen afkomstig uit de sector overige commerciële dienstverlening (3.518), gevolgd door de sector zorg & welzijn met 1876 WW-uitkeringen. In maart 2018 ontving 32,5% van de WW’ers uit de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 1 jaar of langer een uitkering. Een jaar later is dit aandeel met 4 procent gedaald naar 28,5%.

Daling WW-uitkeringen
Eind maart 2019 verstrekte UWV 12.446 WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht. Dit waren 181 WW-uitkeringen minder dan in februari (-1,4%). De landelijke daling van het aantal WW-uitkeringen in maart betrof 2,2%. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedroeg in maart 2019 in de regio Midden-Utrecht 2,6%. Het regionale WW-percentage is daarmee iets lager dan het landelijk WW-percentage van 2,9%. In vergelijking met maart 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht met 16,8% (2.508 uitkeringen). Nederland als geheel liet een afname van 18,2% van het aantal WW-uitkeringen zien.

Sterke afname aantal WW’ers met langlopende uitkering
In maart 2018 ontvingen 4.743 (32,5%) van de 14.579 WW’ers 12 maanden of langer een WW-uitkering. Een jaar later hebben in de regio Midden-Utrecht 3.489 (28,5%) van de 12.237 WW’ers langdurig een WW-uitkering. De daling van het aandeel WW’ers met een lange uitkeringsduur komt doordat het aantal personen met een lange uitkeringsduur veel sterker daalde (-26%) dan het aantal personen met een kortlopende WW-uitkering (<12 maanden). Dit aantal nam slechts met 12% af. Het totale bestand van personen met een WW-uitkering daalde met 16%.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES