In derde kwartaal plan van aanpak voor overlastgevende bomen

donderdag 18 april 2019 17.08 uur | laatst gewijzigd: donderdag 18 april 2019 18.14 uur | auteur: Robbert Oelp

Naar aanleiding van een aangenomen motie van de partijen Lokaal Liberaal, VVD, Maarssen 2000, PvdA, Het Vechtse Verbond en Streekbelangen over het bomenonderhoud heeft de gemeente een inventarisatie gemaakt van overlastgevende bomen. De inventarisatie is verwerkt in een zogenaamde Quickscan. Uit deze scan komt naar voren dat in het verleden verkeerde locatiekeuze zijn gemaakt. Een praktisch plan valt in het 3e kwartaal te verwachten.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Uit de Quickscan is een verschil naar boven gekomen tussen de overlastbeleving van bewoners en de criteria die de gemeente hanteert voor overlast gevende bomen. Een andere constatering uit de QuickScan is dat er momenteel in een aantal wijken, met name in Loenen en Maarssenbroek, veel bomen op de verkeerde plek staan. Daar zijn in het verleden snelgroeiende boomsoorten dicht op de bebouwingen en krap in de verharding geplant. Deze bomen zorgen na jaren groeien nu voor een grote overlastervaring vanwege de verkeerde locatiekeuzes in het verleden.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES