Nieuwbouw locatie Kuyperstraat 'on hold'

zondag 21 april 2019 10.48 uur | laatst gewijzigd: zondag 21 april 2019 12.20 uur | auteur: Robbert Oelp

Vanwege het buurtinitiatief 'Atlanstische buurt' - om te komen tot een integrale visie - worden de nieuwbouwplannen van de braakliggende locatie Kuyperstraat door de gemeente 'on hold' gezet. Het college van B&W is voorstander om door een externe procesbegeleider een project op te starten dat moet leiden tot een integrale buurtvisie Atlantische Buurt. De Atlantische Buurt in Maarssen is het gebied omgrensd door de Europalaan, Kennedylaan, Dr. Ariënslaan en Thorbeckelaan. Om te komen tot een integrale buurtvisie wil het college een taakstellend budget van € 55.000,- beschikbaar stellen. Als looptijd van een dergelijk project gaat het college uit van een minimale looptijd van 1 jaar. Vanwege de te ontwikkelen integrale buurtvisie worden de nieuwbouwplannen voor de Kuyperstraat 'on hold' gezet. Op eerder door Lokaal Liberaal gestelde vragen reageert het college: 'Tegen de achtergrond van de actuele ontwikkelingen heeft het college de planontwikkeling, om samen met Portaal tot een bouwplan op de locatie Kuyperstraat te komen, on hold gezet.' Het plan is de braakliggende locatie te herontwikkelen naar de functie wonen met een invulling van sociale huurappartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES