Gemeente neemt maatregelen overlast Breukelen-Noord

vrijdag 19 april 2019 11.40 uur | laatst gewijzigd: zondag 21 april 2019 09.21 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De afgelopen periode hebben omwonenden ernstige overlast ervaren van rondhangende jongeren rondom de speeltuin op de hoek van de Schepersweg en de Vrijheidslaan in Breukelen-Noord en zijn er tal van incidenten geweest. Tijdens een bijeenkomst op woensdag 17 april is waarnemend burgemeester Van Mastrigt in gesprek gegaan met de bewoners en zijn de maatregelen bekend gemaakt om de overlast terug te dringen.

Burgemeester Van Mastrigt: “Ik ben blij met de openhartigheid van de inwoners. Er zijn deze avond veel ervaringen uitgewisseld. Het was goed om te zien dat er ook een aantal jongeren aanwezig waren. Ik kan melden dat de maatregelen die nu genomen zijn, succes lijken te hebben. De afgelopen weken is de overlast flink verminderd. Bij de politie zijn geen meldingen meer binnengekomen en de jongeren worden nauwelijks meer gesignaleerd rondom de speeltuin bij de Schepersweg. Het is een eerste goede stap in de richting om prettig samen te leven. We blijven de situatie monitoren en we houden de overlast scherp in de gaten.”

Maatregelen
Om de overlast een halt toe te roepen zijn verschillende maatregelen genomen. Zo is het bankje in de speeltuin Schepersweg / Vrijheidslaan verwijderd. Naast de politie nemen de BOA's tijdens avonddiensten Breukelen-Noord mee in surveillance en gaan in gesprek met jongeren. Eind maart is er een flexibele camera geplaatst en vanaf 1 april worden er veldwerkers ingezet. Gemeente Stichtse Vecht: 'Zij gaan aan de slag met de middengroep. Jeugd-Punt zal zich blijven concentreren op de jongste groep. Jeugd-Punt en Streetcornerwork werken hierbij nauw samen.' De woningbouwcorporatie heeft verlichting onder de flat aan de speeltuin laten plaatsen. Hierdoor kunnen de jongeren daar niet meer in het donker staan. Gemeente Stichtse Vecht: 'Tot slot houdt de politie zichtbaar en onzichtbaar extra toezicht. Zodra zij de jongeren aantreffen bij de speeltuin worden zij weggestuurd en doorverwezen naar de skatebaan.'

Huisbezoeken 
Gemeente Stichtse Vecht: 'Politie en Team OOV hebben gezamenlijk vier huisbezoeken afgelegd bij de ouders van enkele betrokken jeugdigen. Daarbij is afgesproken dat de ouders van minderjarigen altijd geïnformeerd worden indien hun kind is betrokken bij overlast of incidenten.' 

Meldingen
“Het mag niet zo zijn dat inwoners zich niet meer veilig voelen in hun eigen woonomgeving, omdat jongeren overlast geven. De signalen waren dermate serieus, dat deze maatregelen nodig waren om de overlast te beperken. Samen met gemeente, politie, het Jeugd-Punt, Streetcornerwork, de Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken en de gemeentelijke handhavers (Boa’s) werken we aan een prettige en veilige leefomgeving in Breukelen-Noord. Blijf daarom melden als er overlast is. Zonder uw meldingen kunnen wij minder actie ondernemen”, aldus waarnmend burgemeester Van Mastrigt. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES