Geen integriteitsonderzoek - Raad in niet openbaar gedeelte raadsvergadering in debat

vrijdag 19 april 2019 12.31 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 19 april 2019 13.58 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeenteraad van Stichtse Vecht gaat in een niet openbaar gedeelte van de raad van 7 mei in debat over het door Lokaal Liberaal ingediende verzoek tot een integriteitesonderzoek naar wethouder van Dort in relatie tot het Bestemmingsplan Zogweteringlaan. Volgens de externe adviseur is er geen sprake van een vermoeden tot integriteitsschending. Waarnemend burgemeester van Mastrigt ziet geen aanleiding voor een vooronderzoek of onderzoek naar integriteit.

Geen onderzoek - wel debat
Op basis van het advies heeft de waarnemend burgemeester besloten geen vooronderzoek nog onderzoek in te stellen. Wel gaat de raad in een niet openbaar gedeelte van de raad van 7 mei met elkaar in debat over het advies, het besluit van de waarnemend burgemeester en de reactie van de fractie van Lokaal Liberaal hierop. Op de stukken berust geheimhouding. 

Besluitvorming onverstandig
De besluitvorming door het college wordt door de externe adviseur als onverstandig in bestuurlijke zin getypeerd en adviseert te komen tot nadere reflectie en bewustwording. Een onderdeel dat ook de onafhankelijk onderzoeker constateerde bij zijn eerdere onderzoek naar de besluitvorming rondom het bestemmingsplan Zorgweteringlaan. 

Beraadslaging uiterst ongelukkig
Eerder gaf waarnemend burgemeester Van Mastrigt al aan dat de vorm om enerzijds de portefeuille over te dragen aan een andere wethouder maar anderzijds er wel in mee te stemmen om de wethouder gelijk met het hele college aanwezig te laten zijn bij de beraadslaging uiterst ongelukkig was: 'Het was geen goede beslissing om de besluitvorming op deze manier in te richten.'

NB De Burgemeestersbrief naar aanleiding van het advies van Capra is bijgevoegd. 

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES