Lokaal Liberaal stelt vragen over huisvesting statushouders

zondag 21 april 2019 11.09 uur | laatst gewijzigd: zondag 21 april 2019 12.15 uur | auteur: Robbert Oelp

Vanwege het eerder door RTV Stichtse Vecht gepubliceerde artikel - waarin wordt vermeld dat Stichtse Vecht iets meer statushouders heeft opgenomen ten opzichte van de taakstelling - heeft Lokaal Liberaal collegevragen gesteld. De partij vraagt naar de redenen, de gevolgen voor de reguliere woningvoorraad en de consequentie van de taakstelling voor de komende jaren. Over de periode 2014 - 2018 heeft Stichtse Vecht 521 statushouders opgevangen. De taakstelling over die periode betrof 497 statushouders.

Het eerder door RTV Stichtse Vecht gepubliceerde artikel is te vinden op onze website.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES