[Update] Koningsdag 2019: Strengere handhaving voor evenementen - Supermarkten stunten met bier in blik

donderdag 25 april 2019 18.20 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 26 april 2019 08.03 uur | auteur: Robbert Oelp

Zaterdag 27 april staat Stichtse Vecht in het teken van Koningsdag en de georganiseerde oranje activteiten. Om de veiligheid te garanderen gaat de gemeente strenger handhaven bij de door de lokale horeca georganiseerde evenementen: 'Afgelopen jaren is echter gebleken dat niet alle evenementen een vergunning hadden. Er is daarom besloten om dit jaar strenger hierop te handhaven.' Daar tegenover staat dat de in het feestgebied gevestigde supermarkten flink stunten met 2 = 1 betalen acties rondom bier in blik. Een doorn in het oog voor de lokale horeca. Tijdens Koningsdag zal de gemeente verkoop van alcohhol onder de 18 jaar bij supermarkten en horeca scherp in de gaten houden. Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA) worden ingezet om onder andere hierop te controleren.

Waarnemend burgemeester van Mastrigt over de strengere handhaving: “Het is natuurlijk altijd jammer om nadruk te leggen op regels als het juist over feestelijkheden gaat. Niemand wil de pret bederven. En tegelijkertijd zijn het juist goede regels die de pret, en een goed feest mogelijk maken. Ook dit jaar zijn er in Stichtse Vecht vele toezichthouders op allerlei manieren hard aan het werk om deze bijzondere dag voor iedereen feestelijk en veilig te laten verlopen. Maar veiligheid komt niet alleen van hulpverleners en ondernemers. Een goed feest vraagt net zo goed van onze inwoners om ons met elkaar verantwoordelijk te voelen voor de veiligheid en feestelijkheid in Stichtse Vecht. Daarom doe ik een appèl op ons allemaal: laten we er een mooi en veilig feest van maken. Kijk naar elkaar om, volg adviezen van hulpdiensten op, en vermijd plekken waar het te druk lijkt te worden. Laten we er samen een mooi Koningsfeest van maken!”

Voor wat betreft de verkoop van bier door supermarkten laat de gemeente in een reactie weten: 'Met de supermarkten in Stichtse Vecht zijn dezelfde afspraken gemaakt als voorgaande jaren. Aan de supermarkten is het verzoek gedaan om geen glaswerk in het zicht te hebben en dit niet te verkopen. Zoals eerder aangegeven kunnen wij als gemeente alleen een verzoek doen, maar hebben wij geen bevoegdheden om het supermarkten op te leggen. Wat betreft de blikverkoop en de aanbiedingen hebben wij als gemeente geen bevoegdheden om hiertegen op te treden. De supermarktmanager heeft aangegeven dat zij, net als op reguliere dagen, streng controleren op de verkoop van alcohol aan personen onder de 18 jaar. BOA’s zullen, net als voorgaande jaren, handhavend optreden als zij jongeren onder 18 zien met alcoholische dranken.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES