Honderdste AED Stichtse Vecht in Tienhoven

dinsdag 30 april 2019 09.27 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 30 april 2019 08.28 uur | auteur: Hartreanimatie Stichtse Vecht

Een aantal bewoners in Tienhoven e.o. onder aanvoering van Evert van Rooijen en Bert van de Bunt zijn er in geslaagd met elkaar geld voor een AED bijeen te brengen. Door Hartreanimatie Stichtse Vecht is een buitenkast ter beschikking gesteld. Op maandag 13 mei om 16.00 uur zal de AED in werking worden gesteld door José Verkroost. Met enig feestgedruis, want het is de 100e AED die in Stichtse Vecht wordt aangemeld bij het reanimatie netwerk van HartslagNU en die dan via een oproep naar 112 kan worden ingeschakeld.

De familie Timmer van Dorpswinkel Kastanjehoeve (Looijdijk 18) verleent medewerking om de AED aan het pand te mogen bevestigen. De organisatoren zijn ook druk bezig geweest belangstelling te wekken voor het volgen van reanimatiecursussen. Op spectaculaire wijze deden ze dat op Koningsdag met een praalwagen in de jaarlijkse optocht. 

In ruim drie jaar tijd na de eerste 7/24 beschikbare AED bij het Witte Kerkje in Breukelen zijn er nu 100 beschikbaar! In die zelfde tijd groeide het aantal Burgerhulpverleners naar 920 vrijwilligers. Er zijn in Stichtse Vecht grote stappen gezet om de gemeente hartveiliger te maken en mensenlevens te redden. 

Op de informatieavond op maandag 13 mei om 20.00 uur in Boom en Bosch (Breukelen) zal de heer René Boomars van de RAVU daarover meer vertellen. Belangstellenden zijn van harte welkom.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES