Programma 4 en 5 mei 2019

donderdag 02 mei 2019 13.09 uur | laatst gewijzigd: donderdag 02 mei 2019 12.15 uur | auteur: Website Gemeente Stichtse Vecht

Hieronder vindt u een overzicht van de programma's in de verschillende kernen van onze gemeente rondom Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei.

Vlaggen
Op de avond van de nationale Dodenherdenking 4 mei mag de Nederlandse vlag pas om 18:00 uur, halfstok, worden uitgestoken in overeenstemming met de nieuwe richtlijnen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Daarnaast moet de vlag voortaan na de 2 minuten stilte tot zonsondergang halfstok blijven hangen.

Jaarthema: 2019 - In vrijheid kiezen
Iedereen is hierbij van harte welkom. Het college van B&W hecht er waarde aan als ook de jeugd van Stichtse Vecht bij de diverse herdenkingsbijeenkomsten aanwezig is. Dit jaar hebben Else Rossing, Janna Spruijt en Lies Reijnders, 3 junior adviseurs van de gemeente Stichtse Vecht (de jongste ambtenaren van Nederland!), de toespraak voorbereid die in de 6 kernen wordt uitgesproken.

Breukelen - 4 mei
Spreker: Wethouder J.W.E. (Jeroen Willem) Klomps

18:45 uur: Herdenkingsbijeenkomst in de Pauluskerk, Straatweg 37, Breukelen georganiseerd namens de werkgroep Oecumene
19:30 uur: Vertrek stille tocht vanaf Boom en Bosch vooraf gegaan door een trommelslager met omfloerste trom. De stoet gaat over de Straatweg naar het Monument op het Titus de Witplantsoen. Na de kranslegging door wethouder Klomps zullen de namen worden voorgelezen van de 18 slachtoffers voor wie het monument is opgericht. De namen worden voorgelezen door Bart Drogenbroek, leerling van de Willibrordusschool. Na afloop van deze plechtigheid gaat de Stille Tocht verder naar de oude begraafplaats, waar de dodenherdenking bij het graf van Flight Lieutenant Christopher James Maltby plaatsvindt. In afwachting van de komst van de stoet speelt ‘Brassband Breukelen’ op de oude begraafplaats passende koralen.
19:55 - 20:00 uur: Klokluiden.
20:00 uur: 2 minuten stilte bij het graf van Flight Lieutenant Christopher James Maltby.
20:02 uur: Brassband Breukelen speelt “The Last Post”, vervolgens het Engelse volkslied en het Wilhelmus. Aansluitend kranslegging door wethouder Klomps namens het gemeentebestuur van Stichtse Vecht, familie Maltby, “124 Baroda Squadron”, Veteranen van Breukelen, Heeren Vijf van Nyenrode en publiek. Na de kranslegging een korte toespraak door wethouder Klomps.

Kockengen - 4 mei
Spreker: Mevrouw Y.P. (Yvonne) van Mastrigt (burgemeester)
Britt Klomp, kinderburgemeester, is hierbij eveneens aanwezig.

19:30 uur: Op Kerkplein voor het oude gemeentehuis toespraak van burgemeester Van Mastrigt namens het gemeentebestuur van Stichtse Vecht
19:45 uur: Voorafgegaan door muzikant met trom stille tocht naar begraafplaats aan De Dreef
19:57 uur: Aankomst bij de begraafplaats en verspreid gaan staan.
20:00 uur: De klok slaat 20:00 uur. 2 minuten stilte. Kockengens Blazersensemble speelt ‘The Last Post’. Aansluitend kranslegging door burgemeester en kinderburgemeester namens het gemeentebestuur en daarna bloemlegging door veteraan Dan Braggaar. Wilhelmus wordt gespeeld door Het Blazersensemble, gevolgd door Het Eventide. Afsluitend nog 1 koraal van het Kockengens Blazersensemble. Muzikant met trom loopt terug naar aula; stoet volgt. Daarna gaat ieder zijns weegs.

Loenen - 4 mei
Spreker: wethouder M. (Maarten) van Dijk

19:30 uur: Verzamelen in Park Leeuwendijk (tegenover Cultureel Centrum ’t Web)
19:45 - 19:55 uur: Muziekvereniging ORVeO speelt koraalmuziek
19:45 uur: Luiden klok tot 19:45 uur (10 x 1 minuut)
19:55 uur: Kort welkom door comité 4 mei Loenen aan de Vecht
19:58 uur: Aansluitend speelt solist ORVeO “The Last Post”
20:00 uur: Klok slaat 8 keer met aansluitend twee minuten stilte
20:02 uur: ORVeO speelt 2 coupletten van het Wilhelmus. Gevolgd door: Korte inleiding over gang van zaken door 4 mei Comité Loenen aan de Vecht, bijdrage Podium school Loenen aan de Vecht en toespraak wethouder Van Dijk namens het gemeentebestuur Stichtse Vecht.

Maarssen-Dorp - 4 mei
Spreker: wethouder mevrouw L.J. (Linda) van Dort

19:30 uur: Verzamelen bij het oorlogsmonument in park Goudestein. Uitdelen van witte rozen door scouts van de Jan Campert groep.
19:45 uur: Muziek door De Bazuin
20:00 uur: 2 minuten stilte
20:02 uur: 2 coupletten Wilhelmus door De Bazuin
Verbindende teksten
Stichting 4-5 mei Maarssen
Toespraken
Wethouder mw. Van Dort namens het gemeentebestuur van Stichtse Vecht
Overdenkingen door leerlingen van de Zilvermaanschool:, Jade Jasperse en Tara Safar
Een blik in de tijd door de heer Salomon Bouman.
Kranslegging door:
Wethouder mw. Van Dort namens het gemeentebestuur van Stichtse Vecht
Mw. Luda Diepgrond en dochter Loes Diepgrond namens het Verzet
Jeno Kocsis en neefje Xavi Kocsis, namens de veteranen. Aanwezige veteranen worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij deze kranslegging
De heren Salomon Bouman en Rob Overbeek namens de stichting 4/5 mei Maarssen
Alicia en Ramona Zwanink, leerlingen van de Zilvermaan school
Bloemlegging van een witte roos door alle aanwezigen
Ondertussen speelt De Bazuin gepaste muziek

Tienhoven - 4 mei
Spreker: Mevrouw W.M.M. Hoek (nestor van de gemeenteraad van Stichtse Vecht)

19:30 uur: Stille tocht vanaf de brandweergarage naar molen ‘De Trouwe Wachter’
19:50 uur: ‘Soli Deo Gloria’ speelt koraalmuziek
20:00 uur: 2 minuten stilte
20:02 uur: Spelen 2 coupletten van het Wilhelmus door Soli deo Gloria. Toespraak van mevrouw Hoek namens het gemeentebestuur van Stichtse Vecht. SDG speelt koraalmuziek.
Vreeland - 4 mei
Spreker: wethouder H. (Hetty) Veneklaas

18:45 uur: Nicolaas Kerk, Kerkplein 1, Vreeland wordt open gesteld voor publiek
19:00 uur: Aanvang programma in Nicolaas kerk met moment van bezinning.
19:40 uur: Het gezelschap verlaat de kerk en loopt via muziektent in een stille tocht naar het oorlogsmonument aan het Boerenlaantje.
Bij het monument speelt muziekvereniging De Vecht stemmige muziek
19:50 uur: Toespraak van wethouder mw. Veneklaas namens het gemeentebestuur van Stichtse Vecht
19:59 uur: Muziek: ‘The last Post’, gespeeld door Muziekvereniging De Vecht.
20:00 uur: 2 minuten stilte
20:02 uur: Zingen Wilhelmus. Aansluitend kransleggingen (o.a. door gemeente en bloemlegging namens veteranen) en een dankwoord.
Andere activiteiten op zaterdag 4 mei 2019
Maarssen: Klaverjastoernooi in Open Hof, Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen
13:00 uur: zaal open
13:30 uur: aanvang klaverjastoernooi
16:00 uur: prijsuitreiking door Rob Overbeek namens Stichting 4/5 mei

Maarssen - 5 mei
Bevrijdingsvuur
11:30 uur: Verzamelen bij Goudestein – parkzijde. Aanwezig draaiorgel met vrolijke klanken uit de tijd van weleer. Bewegingsoefeningen door OSM voor de aanwezigen ter voorbereiding op – en het gezamenlijke inhalen van de lopers.
12.00 uur: Ontvangst OSM loopgroep met de vlam die voor de 10e keer in Wageningen is opgehaald. De bevrijdingsvlam zal worden ontstoken door burgemeester Yvonne van Mastrigt en kinderburgemeester Britt Klomp.
Activiteiten voor alle leeftijden in park Goudestein:
11:30 - 13:30 uur: Springkussen op grasveld Goudestein
12:15-  13:30 uur: De Historische Kring verzorgt in Het Vechtstreekmuseum een doorlopende PPT-presentatie ”oorlogsdagen en bevrijding in Maarssen” van Bert de Ruiter. De toegang is gratis. Aansluitend is de tentoonstelling “Wind, water, Wieken en Werk” over de molens in de Vechtstreek te bezoeken. Bekijk de toegangsprijzen van het Vechtstreekmuseum. Bij voldoende belangstelling verzorgt de heer Van Bemmel van de Historische Kring Maarssen een rondleiding door Goudestein met verhalen over haar geschiedenis en haar bewoners. De toegang is gratis.
12:30 - 13:00 uur: Lunchconcert op het terras bij het Vechtstreekmuseum. Tijdens uw zelf meegebrachte lunch kunt u genieten van een muzikaal optreden door Muziek Menu. Een gratis kopje koffie of thee kunt u verkrijgen in het Vechtstreekmuseum tegen inlevering van een bon (1 p.p.). Kinderen kunnen tegen inlevering van de bon een ijsje of een candybar krijgen. De bonnen zijn verkrijgbaar in Het Vechtstreekmuseum.

Maarssenbroek - 5 mei
Bevrijdingsconcert in Kerkcentrum De Ark, Duivenkamp 844, 3607 WG Maarssen (toegang gratis; hogehoedcollecte bij uitgang)
20:00 uur: Welkomstwoord door Stichting 4 en 5 mei Maarssen
20:05 uur: Vechtstreek Symphonie Orkest
Pauze
21:00 uur: The Ol’Foxes met hoofdzakelijk Ierse en Keltische volksmuziek
21:30 uur: De Vechtsche Parels
22:00 uur: Einde programma
Als gevolg van de wisseling tussen de optredende groepen kan er een kleine afwijking optreden in de aanvangstijden.
Voor actuele informatie hierover wordt verwezen naar de website van Stichting 4 en 5 mei Maarssen en hun Facebookpagina.

Tienhoven - 5 mei
21:15 uur: Lampionnenoptocht vanaf het dorpshuis “De Veenkluit” naar het vreugdevuur.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES