Eigen bijdrage: Maarssen 2000 vraagt om onderzoek naar werkwijze Samen Veilig Midden-Nederland

zaterdag 04 mei 2019 10.51 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 04 mei 2019 17.25 uur | auteur: Maarssen 2000

Naar aanleiding van de aanhoudende kritiek op de dienstverlening van bureau SAVE, Samen Veilig Midden-Nederland (voorheen bureau Jeugdzorg), roept Maarssen 2000 de verantwoordelijk wethouder op tot actie. Bureau Samen Veilig Midden-Nederland komt in beeld zodra er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind. Samen met het gezin en lokale hulpverlening werkt SAVE aan een herstel van een veilige opvoedingssituatie.

Deze maand werd aangetoond dat bureau SAVE onzorgvuldig om was gegaan met persoonlijke gegevens van cliënten. Het bureau had landelijk te maken gekregen met een zogenaamd ‘datalek’.

In hoeverre daar ook gegevens van inwoners Stichtse Vecht bij op straat zijn gekomen is niet bekend. Daarnaast constateert Maarssen 2000 dat ook de dienstverlening van SAVE ernstige gebreken toont. ‘Meerdere keren worden doorverbonden alvorens iemand te spreken is eerder gewoon dan uitzonderlijk’ aldus fractievoorzitter Riette Habets van Maarssen 2000.

Maarssen 2000 zal tijdens de aankomede raadsvergadering van 7 mei een motie indienen waarin gevraagd wordt naar een onderzoek naar SAVE. Deze motie wordt inmiddels door meerdere partijen ondersteunt.

Daarnaast stelt Maarssen 2000 voor om dit meldpunt voor jeugd en gezin onder te brengen bij de gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES