Extra steun voor klimaatproject Kockengen

donderdag 09 mei 2019 08.43 uur | laatst gewijzigd: donderdag 09 mei 2019 07.44 uur | auteur: Website Gemeente Stichtse Vecht

De regio Utrecht krijgt extra steun van het Rijk om verschillende woonwijken te wapenen tegen de gevolgen van hetere zomers en heftigere buien. Het extra geld wordt gebruikt om de wijken zo aan te passen dat ze de gevolgen van het veranderende klimaat beter kunnen dragen. Daarnaast wil de regio Utrecht leren van voorbeeldprojecten die nu worden uitgevoerd. Eén van die projecten is Kockengen Waterproof. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Het probleem
De historische dorpskern Kockengen ligt op veengrond en heeft te maken met een sterke daling van de bodem. Deze daling wordt veroorzaakt doordat het veen steeds compacter wordt (inklinking). Ook verteert het veen, omdat het uit plantaardig materiaal bestaat. Klimaatverandering kan het verteerproces van veen versnellen. Als veen onder water staat, gaat het verteren heel langzaam, omdat er weinig zuurstof is. Maar als het grondwaterpeil lager komt te liggen dan heeft dit tot gevolg dat het plantaardige materiaal in contact komt met zuurstof uit de lucht. Daardoor oxideert het veen. Het resultaat is dat de bodem zakt. Dit proces is onomkeerbaar en de kans op wateroverlast neemt daardoor toe. In Kockengen is het erg belangrijk om de grondwaterstand hoog te houden.

Grondwaterstand hoog houden
In de wijk Groenlust II Zuid wordt een drainage transportriool aangelegd. Dit riool heeft een regenwaterafvoer die zogenaamd ‘lek’ is. Het gaat om een geperforeerde buis die horizontaal in de grond wordt geplaatst. Deze buis met gaatjes zorgt ervoor dat het regenwater in de bodem kan wegzakken wanneer de grondwaterstand lager is dan dat de buis in de bodem ligt. Het wegzakken van regenwater in de grond zorgt ervoor dat de grondwaterstand hoog kan worden gehouden. Wanneer de grondwaterstand hoger is dan dit riool, wordt het regenwater afgevoerd naar de sloot. Dit voorkomt wateroverlast. 

50.000 euro rijkssteun voor monitoringssysteem
Bij dit drainage transportriool wordt een monitoringssysteem aangebracht. Het systeem onderzoekt de invloed van dit type riool op de grondwaterstand in de wijk. De kennis die in dit project wordt opgedaan is zeer waardevol om bodemdaling in veengronden te beperken. De financiële steun van het Rijk wordt ingezet voor het actief aansturen van dit monitoringssysteem. 

Kockengen Waterproof
Het project Kockengen Waterproof is een samenwerking tussen de gemeente Stichtse Vecht, het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht. De gemeente Stichtse Vecht is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen in het dorp Kockengen.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES