Erwin Hagen benoemd tot directeur/bestuurder van Stichting Welzijn Stichtse Vecht

donderdag 09 mei 2019 16.20 uur | laatst gewijzigd: donderdag 09 mei 2019 17.26 uur | auteur: Welzijn Stichtse Vecht

Het verheugt de Raad van Toezicht u te kunnen meedelen dat per 1 mei 2019 de heer E. (Erwin) Hagen is benoemd tot directeur/bestuurder van Stichting Welzijn Stichtse Vecht.

Eind 2018 heeft de toenmalig directeur/bestuurder de wens te kennen gegeven haar arbeidsovereenkomst met Stichting Welzijn Stichtse Vecht te beëindigen. Om in de ontstane leemte te voorzien is begin december 2018 mevrouw S. (Sylvia) Cox aangetreden als tijdelijk opvolger en interim-manager.

In de afgelopen maanden is de Raad van Toezicht op zoek geweest naar de definitieve invulling van de vacature van directeur/bestuurder. Die hebben wij gevonden in de heer Hagen.

De heer Hagen heeft een brede ervaring onder anderen in de welzijnssector. Hij was in de periode 2010-2018 directeur/bestuurder van welzijnsorganisatie MeanderOmnium in Zeist.

De heer Hagen is 54 jaar.

Wij wensen de heer Hagen alle succes bij onze organisatie!

Onze dank gaat uit naar mevrouw Cox voor de voortreffelijke wijze waarop zij Stichting Welzijn Stichtse Vecht de afgelopen maanden als interim-directeur/bestuurder heeft geleid.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES