Project Herenweg / Gageldijk valt € 1,5 miljoen duurder uit

zaterdag 11 mei 2019 08.38 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 11 mei 2019 09.48 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het vervangen van het bestaande rioolstelsel door een gescheiden stelsel, het herinrichten van het kruispunt Maarsseveense Poort - Herenweg en het aanpassen van het wegprofiel valt duurder uit dan verwacht. Waar werd uitgegaan van een kostenpost van € 4,5 miljoen, daar blijken de kosten ruim € 6 miljoen te bedragen. Oorzaak? De situatie in het veld bleek wezenlijk anders te zijn dan in het rioleringsplan was uitgewerkt. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Gemeente Stichtse Vecht: 'Tijdens de voorbereiding op de uitvoeringsfase bleek de situatie in het veld wezenlijk anders dan in het rioleringsplan was uitgewerkt en dat vormde de basis voor de onderzoeken, het (technisch) ontwerp en de contractstukken. Tussen september 2018 en april 2019 heeft de gemeente in samenwerking met de aannemer en ingenieursbureau BOOT het ontwerp aangepast. Deze aanpassing betekent dat het riool dieper komt te liggen. Dit heeft consequenties voor de huisaansluitingen en straatkolken, de locaties en capaciteit van de gemalen en de grondwerkzaamheden.' De aanpassing heeft geresulteerd in een herziene inschrijving van ruim € 6 miljoen' Raadsleden kunnen een raadsvoorstel voor de dekking van deze extra kosten tegemoet zien.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES