Hartreanimatie in Stichtse Vecht helpt: 50% overlevingskans

woensdag 15 mei 2019 08.01 uur | laatst gewijzigd: woensdag 15 mei 2019 09.05 uur | auteur: Hartreanimatienetwerk in Stichtse Vecht

In Stichtse Vecht loopt het goed af bij de helft van de reanimaties bij mensen met ventrikelfibrilleren. Dat maakte de heer René Boomars, werkzaam bij de Regionale Ambulancedienst Utrecht, bekend op de jaarlijkse hartreanimatielezing op 13 mei jongstleden.

26 oproepen per jaar
Gemiddeld gaat in Stichtse Vecht eens in de veertien dagen (26 keer per jaar) een oproep uit via 112 om een reanimatie uit te voeren. Bij dertien mensen lukt het om het hart weer aan de gang te krijgen met 90% kans dat zij uit het ziekenhuis ontslagen worden zonder of met geringe neurologische bijverschijnselen. Dit is het heugelijke resultaat van een goed werkende keten van burgerhulpverleners, politie, brandweer en ambulance in deze gemeente.

Belangrijke schakel
De eerste schakel van de burgerhulpverleners - in samenwerking met politie en brandweer - is voor dit resultaat uiterst belangrijk, omdat die de sleutel vormt voor de start van de reanimatie binnen 6 minuten. Wethouder Hetty Veneklaas sprak haar grote blijdschap daarover uit en spoorde ieder aan om toch maar vooral te leren reanimeren en het reanimeren ook te onderhouden met herhalingscursussen. Want een buur is nou eenmaal sneller dan de ambulance om met reanimatie aan te vangen.

Lokaal hartreanimatienetwerk
Hartreanimatie Stichtse Vecht is sinds 3,5 jaar bezig een dicht hartreanimatienetwerk in Stichtse Vecht te realiseren met het oog op het redden van mensenlevens. Juist op de dag van de lezing kon de 100e AED op het netwerk van HartslagNu worden aangesloten. Dat gebeurde op feestelijke wijze in Tienhoven door mevrouw Verkroost. In de periode van 3,5 jaar is ook bereikt dat het aantal burgerhulpverleners dat aangemeld is bij HartslagNu gestegen is van 260 tot 925. Hierin ligt een belangrijke oorzaak van de gestegen overlevingskans.

De voorzitter van Hartreanimatie Stichtse Vecht, Jan Willem van der Linden, bracht dank uit aan alle partijen die hebben meegewerkt aan het succes zoals gemeente, EHBO-verenigingen, gulle schenkers en initiatiefnemers in wijken en buurten voor een buurt-AED.

Meer cijfers die de heer Boomars bekend maakte, vindt u binnenkort op de website www.hartreanimatiestichtsevecht.info en op facebook.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES