Proef met zonneweg Kockengen levert waardevolle informatie op

woensdag 15 mei 2019 08.06 uur | laatst gewijzigd: woensdag 15 mei 2019 09.14 uur | auteur: Robbert Oelp

Op donderdag 16 mei verwijdert BAM Infra de zonnepanelenmat op de N401 in Kockengen in opdracht van de provincie Utrecht. De proef met de zonnepanelen leverde gedurende een jaar veel waardevolle informatie op over het rendement en de toepasbaarheid van zonnepanelen op een druk bereden provinciale weg. De proef was oorspronkelijk bedoeld voor 2 jaar, maar met het oog op de verkeersveiligheid en de beschikbaarheid van de weg is besloten om de proef na één jaar te beëindigen. De werkzaamheden vinden plaats buiten de spits, tussen 09:00 en 15:00 uur. Het verkeer wordt door verkeersregelaars omgeleid via de parkeerplaats. Het verkeer zal hierdoor enige vertraging ondervinden.

OPBRENGST EN RESULTATEN
De energiemat in Kockengen bestaat uit 48 zonnepanelen. De mat is in mei 2018 aangebracht op één rijstrook over een lengte van 20 meter, met een totale oppervlakte van 50 m².

Na één jaar heeft de mat circa 2.200 kWh opgeleverd. Uit cameraonderzoek blijkt dat er geen sprake is geweest van afwijkend verkeersgedrag bij het benaderen van of rijden over de mat. Het rijden over de mat maakt wel meer geluid (1,3 decibel meer dan op de weg zonder mat). De proeflocatie op de N401 lag niet in de buurt van woningen, maar geluid is zeker een aandachtspunt voor eventuele latere toepassingen nabij woningen.

Verder zijn er stroefheidsmetingen gedaan. Hieruit is gebleken dat de stroefheid terugloopt. De weg wordt gladder en dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede. In de winter van 2018-2019 is op het wegdek 25 keer zout gestrooid en 12 keer sneeuw geschoven. Het werk van de schuifmachines en strooiauto’s leidde niet tot schade aan de zonnepanelenmat.

SLIJTAGE
Na de winter bleek wel dat de coating van de zonnepanelenmat sneller dan gepland begon te slijten. De stroefheid van de bovenkant nam verder af en de voegen tussen de panelen begonnen los te raken. Hierdoor raakte de mat op een aantal plaatsen los. Op basis van de resultaten uit deze proef heeft de fabrikant inmiddels een verbeterde coating en voegvulling ontwikkeld. Dit wordt nu getest op een nieuw proefvak van RWS: een parkeerstrook langs de A2.

CONCLUSIE EN VERVOLG
Na een jaar praktijkervaring blijkt, alles overziend, dat het Franse product Wattway zeker potentie heeft, maar ook nog verder moet worden ontwikkeld en getest voor gebruik op drukke autowegen. Vooruitlopend hierop heeft de provincie Utrecht plannen om zonnepanelen in de verharding van een fietspad te verwerken. Daar zijn de risico’s op schade beter beheersbaar, omdat er geen zwaar verkeer op rijdt, en is er geen sprake van geluidhinder of een verminderde verkeersveiligheid.

VERDUURZAMEN INFRASTRUCTUUR
De provincie Utrecht werkt nauw samen met haar collega-provincies die ook experimenteren met zonne-energieproducten van diverse marktpartijen. Hiermee leveren de provincies een belangrijke bijdrage aan het opwekken en toepassen van duurzame energie en het verduurzamen van de provinciale infrastructuur. Een bijkomend voordeel van het opwekken van elektrische energie via het wegdek is dat het landschap niet wordt aangetast.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES