SP wil opheldering over zonne-energie

donderdag 16 mei 2019 15.36 uur | laatst gewijzigd: donderdag 16 mei 2019 16.43 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De fractie van SP Stichtse Vecht heeft via een brief aan het college van B&W en de provincie opheldering gevraagd over de eventuele toekomstige aanleg van 310 hectare zonneweiland. De partij die niet in de raad van Stichtse Vecht vertegenwoordigd is, is daar geen voorstander van: 'Bent u bereid om geen vergunningen af te geven om de landbouwbestemming van ons unieke en kwetsbare veenweidegebied te wijzigen in energiewinning en hier nog geen zonneweiden toe te staan, zolang de gemeente Stichtse Vecht de door haar zelf genoemde 79% energietransitie nog niet heeft gerealiseerd en er onduidelijkheid is over de cijfers,' aldus de partij in de brief.

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES