Onduidelijkheid over speeltuin ondanks gemeentelijke communicatie

zaterdag 18 mei 2019 16.52 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 18 mei 2019 16.34 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Ondanks een gemeentelijk wijkbericht bestaat er onder grote en kleine inwoners van Duivenkamp de nodige onduidelijkheid over de in de wijk heringerichte speeltuin. Volgens inwoners zijn de eerder door de gemeente aangekondigde zes weken verstreken maar is de speeltuin nog steeds dicht. Ook de nieuwe schommel - die te dicht bij de lantaarnpaal is geplaatst - roept vragen op.

Communicatia 
Ondanks dat inwoners niet weten wanneer de hekken worden verwijderd, de locatie van de lantaarnpaal wel of niet wordt aangepast en het zichtbaar is dat het gras achterwege blijft, is de gemeente van mening dat de inwoners vooraf juist zijn geïnformeerd: ‘Omwonenden hebben een wijkbericht ontvangen dat in maart de speelplaatsen opnieuw worden ingericht en dat vervolgens de speelplek ongeveer 6 weken dicht blijft om het gras te laten groeien.’ 

Grasmat
Bewoners vragen zich af of de vooraf beloofde grasmat er op deze wijze wel gaat komen. Het onkruid verdringt zichtbaar het eerder ingezaaide gras. Volgens de gemeente komt dat allemaal goed: ‘Wij hebben inderdaad geconstateerd dat het onkruid hard is gegroeid tov het gras. Na een aantal keer maaien is het onkruid verdrongen door gras. Gras is sterker dan onkruid. Ook zaaien we zo nodig extra graszaad in het najaar. De combinatie van maaien en extra zaaien zal tot verdringing van het onkruid zorgen.’

Lantaarnpaal
Dat de nieuwe schommel wel erg dicht op de bestaande lantaarnpaal is geplaatst, roept de nodige vragen op. Volgens de gemeente zal deze verplaatst worden: ‘De gemeente is geen eigenaar van de lichtmast. In overleg met de eigenaar van de lichtmast, wordt deze verplaatst voordat de hekken weggehaald worden.’

Hekken weg
De gemeente verwacht dat de hekken binnen twee weken zullen worden verwijderd. Voor de kinderen in de buurt is zes weken toch echt zes weken. De speeltuin is dan ook al volop in gebruik. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES