'Kaatsbaan voor de toekomst niet juiste plek voor Oranjefeest'

zondag 19 mei 2019 12.41 uur | laatst gewijzigd: zondag 19 mei 2019 14.05 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Ondanks een gezellig Oranjefeest op de Kaatsbaan tijdens Koningsdag 2019 is de gemeente van mening dat de Kaatsbaan voor de toekomst niet de juiste plek is om een dergelijk grootschalig feest te organiseren. Daarnaast blijkt uit de evaluatie dat aan ondernemers in de Breedstraat sancties zijn opgelegd. Daarmee sorteert de gemeente voor om grotere Koningsdagactiviteiten in de toekomst uit het dorp te weren.

Kaatsbaan
Naar aanleiding van kritische vragen van Maarssen 2000 en de PvdA heeft de gemeente haar raadsleden schriftelijk geïnformeerd over het verloop van Koningsdag 2019. Uit de opsomming blijkt duidelijk dat de toekomst van grotere evenementen tijdens Koningsdag voortaan buiten het dorp liggen: ''Alles overziend is de voorlopige conclusie dat de Kaatsbaan voor de toekomst niet de juiste plek is voor een dergelijk evenement.' Daarnaast stuurt de gemeente aan op samenwerking tussen ondernemers en de Oranjevereniging Maarssen.

Breedstraat
Ook voor ondernemers aan de Breedstraat wordt het steeds moeilijker om grotere evenementen binnen de bestaande kaders te organiseren: 'Net als in de Breedstraat is elders in Maarssen geconstateerd dat er obstakels waren geplaatst waarvoor geen vergunning is afgegeven. Van deze situatie is eveneens een constateringsrapport opgemaakt waaraan sancties zijn verbonden.'

Drankverkoop vanuit supermarkten
Het stunten met alcoholprijzen vanuit de supermarkten is horeca ondernemers al jaren een doorn in het oog. De gemeente onderzoekt mogelijkheden maar in praktijk blijkt ze geen invloed te hebben op deze verkoop: 'Uit de evaluatie met de horecaondernemers en uit eigen constateringen is gebleken dat de horecaondernemers hinder ondervinden van de drankverkoop vanuit de supermarkten. Vanuit de gemeente is het niet mogelijk om regels op te leggen aan de supermarkten met betrekking tot de verkoop van drank. Ieder jaar wordt door de gemeente een verzoek gedaan aan de supermarktmanager om geen bierflesjes te verkopen. Hier wordt elk jaar medewerking aan verleend. Onderzocht zal worden welke oplossingen andere gemeenten hiervoor hanteren.'

Andere kernen
De evenementen in andere kernen zijn zonder incidenten verlopen. De sfeer was volgens de gemeente goed en gezellig. In deze kernen zijn door boa's geen overtredingen geconstateerd.

Toekomst Koningsdag Maarssen-Dorp
Gezien de aanscherping van regels, opgelegde sancties, de conclusie dat de Kaatsbaan niet de juiste plek is voor een grootschalig evenement en de beperkte invloed van de gemeente op de stuntverkoop van alcohol uit de in het centrum gelegen supermarkten, lijkt het erop dat de komende jaren naar nieuwe opties en mogelijkheden buiten de centrumgrenzen zal moeten worden gezocht. Een gezamenlijk centraal gelegen evenemententerrein buiten het centrum ligt daarbij in de lijn der verwachting.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES