Pilot Waterschap: 'Aangepast maaien sloten in Maarssenbroek

woensdag 22 mei 2019 09.43 uur | laatst gewijzigd: woensdag 22 mei 2019 10.46 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de waterplanten in de sloten van Maarssenbroek aangepast maaien. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht ter illustratie).

Pilot
Bij deze pilot, die voor het tweede jaar wordt uitgevoerd, maait de aannemer alleen het midden van de watergang tijdens de eerste twee maaibeurten in juni en augustus. Hierdoor blijven er waterplanten staan. Dit is belangrijk voor onder meer het voedsel, het schuilen en de ei-afzetplaats van dieren. Ook kunnen bijzondere waterplanten zich ontwikkelen. Zo draagt het waterschap bij aan de bescherming van waardevolle natuur.

Derde maaironde
Pas bij de derde maaironde in oktober worden alle waterplanten weggehaald, om het water klaar te maken voor de winter. Het regent dan meer en het waterschap moet dat extra water kunnen afvoeren. In het verleden werden alle waterplanten in het water tijdens de drie maairondes gemaaid. Het water in Maarssenbroek is geschikt voor deze pilot, omdat het een afgesloten eigen watersysteem heeft.

Waarom maaien?
Maaien van sloten is nodig om te voorkomen dat sloten en kanalen dichtgroeien en de aan- en afvoer van water wordt belemmerd, waardoor wateroverlast of -tekort kan ontstaan. Daarom houdt het waterschap goed in de gaten of de sloten niet te ver dichtgroeien. Tijdens het maaien wordt het water omgewoeld. Hierdoor kan het even troebel zijn en blijven er soms (delen van) waterplanten drijven.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES