Old Course wil extra holes op Loenense golfbaan

vrijdag 24 mei 2019 11.54 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 24 mei 2019 15.25 uur | auteur: Robbert Oelp

Golfvereniging Old Course Loenen heeft bij de gemeente kenbaar gemaakt te willen uitbreiden. Zij wil 13 hectare ten zuiden van de huidige golfbaan gebruiken voor de aanleg van extra holes. Het college heeft besloten in principe mee te willen werken aan een ruimtelijke procedure voor de uitbreiding van de golfbaan in Loenen. De club gaat eerst in gesprek met omwonenden en andere belangstellenden. De golfvereniging zal daarvoor een informatieavond organiseren. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Voorzitter Ben van Doesburgh: “De grond van je buurman is doorgaans maar één keer te koop en daarom hebben wij aan de leden voorgesteld om deze kans nu te pakken. Dat voorstel is met grote meerderheid van stemmen aangenomen. Voor het realiseren van de aankoop wordt gewerkt aan een combinatie van financiering door leden en externe partijen.”

De grond, die op 1 januari 2020 aan de golfclub wordt overgedragen, zal de voorlopig een agrarische bestemming behouden. Ben van Doesburgh: ”Terwijl schapen het land begrazen zullen verschillende teams binnen de club zich in alle rust buigen over de aanleg van nieuwe holes. Maar dat het gebied ‘groen’ is - en blijft - staat nu al vast.”

De aangekochte grond is extra bijzonder omdat zeer nabij tijdens archeologisch onderzoek een oude ijzeren kolfslof, vergelijkbaar met het blad van een hedendaagse golfclub, is gevonden. Een vondst die de overlevering, dat de golfsport in 1297 in Loenen aan de Vecht is ‘geboren’, ondersteunt.

De huidige 9-holes golfbaan van Old Course Loenen is tien jaar geleden in gebruik genomen. De golfclub heeft de A-status van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie en telt op dit moment 648 leden. De toekomstige uitbreiding omvat een nog onbepaald aantal holes. Bestuurslid Marco de Jong, verantwoordelijk voor de baan, daarover: “De eerste leden hebben zich al spontaan gemeld met suggesties voor de vormgeving van de baanuitbreiding. Die betrokkenheid geeft een heel prettig clubgevoel en bevestigt dat we met zijn allen een goed besluit hebben genomen.”

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES