UWV: omvangrijke werkgelegenheid Midden-Utrecht

dinsdag 28 mei 2019 07.34 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 28 mei 2019 08.39 uur | auteur: Persbericht UWV

In 2019 en 2020 neemt het aantal banen met 309 duizend toe. Daarmee komt in Nederland het totaal aantal banen in 2020 uit op bijna 10,8 miljoen. Er blijven banen bijkomen, maar het tempo ligt lager dan eerdere jaren. De arbeidsmarktregio’s Amersfoort, Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Midden-Utrecht profiteren allemaal van de economische groei. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognose van UWV.

Omvangrijke werkgelegenheid Midden-Utrecht
De werkgelegenheidsfunctie is de weergave van het aantal banen per duizend inwoners van 15 t/m 74 jaar. Hoe hoger het getal, hoe groter het belang van de regio voor de werkgelegenheid van de eigen en omliggende regio’s. Vooral stedelijke regio’s in de Randstad zijn van groot belang voor de werkgelegenheid, zoals Groot-Amsterdam, Midden-Utrecht en Haaglanden. De regio’s rond Groot-Amsterdam zoals Zaanstreek/Waterland, Zuid-Kennemerland en Flevoland hebben juist een lagere werkgelegenheidsfunctie. Inwoners uit deze regio’s werken vaak buiten hun eigen regio, namelijk in de regio Groot-Amsterdam. Een lage werkgelegenheidsfunctie wil dus niet zeggen dat mensen in de regio’s minder vaak werken. Ze werken vaak in andere regio’s dan de regio waar ze wonen. De regio Gooi en Vechtstreek heeft een gemiddelde werkgelegenheidsfunctie. De komende jaren wordt er voor deze regio een verdere afname in de werkgelegenheidsfunctie voorzien.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES