Herontwikkeling dorpshuis De Veenkluit Tienhoven

vrijdag 07 juni 2019 08.15 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 07 juni 2019 09.18 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Al enige tijd is de gemeente samen met basisschool De Klaroen, de Bewonersvereniging Tienhoven & Oud-Maarsseveen (BTOM), stichting dorpshuis De Veenkluit en haar gebruikers bezig met plannen voor de herontwikkeling van het gebied aan de Ds. Ulferslaan 25-29: de basisschool De Klaroen, het dorpshuis en woonkavels. Ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het huidige plan - de verbouwing van de nu leegstaande school (voormalig Palet) - te ingrijpend is en daardoor financieel niet haalbaar. Gemeente Stichtse Vecht: 'We hebben daarom een variant voor nieuwbouw van het dorpshuis en de gymzaal onderzocht. Dit heeft geleid tot een nieuw ontwerp van het gebouw waar het college van burgemeester & wethouders op 21 mei jongstleden mee heeft ingestemd.'

Het gebouw van basisschool De Klaroen blijft grotendeels gehandhaafd, maar zal verbonden worden met het nieuwe dorpshuis door de hoofdentree en de bibliotheek in het nieuwbouwgedeelte te realiseren. De herinrichting van de openbare ruimte en de realisatie van zeven woonkavels is op details aangepast. In de vergadering van de Commissie Fysiek Domein op 11 juni 2019 om 19:30 uur bespreekt de gemeenteraad deze variant.Samen met basisschool De Klaroen, de BTOM, stichting dorpshuis De Veenkluit en haar gebruikers zal het ontwerp van het gebouw verder worden uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

De verwachting is dat in het 2e kwartaal van 2020 gestart kan worden met de bouw.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES