Extra geld voor Slot Zuylen

vrijdag 07 juni 2019 09.03 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 07 juni 2019 08.06 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

In 2018 heeft het bestuur van Slot Zuylen bij de gemeente Stichtse Vecht en de provincie Utrecht aangegeven grote financiële problemen te hebben door diverse problemen die eerder speelden. Resultaat van verschillende bestuurlijke overleggen is dat gemeente en provincie gezamenlijk optrekken als het gaat om een financiële bijdrage aan Slot Zuylen. Hier ligt een convenant aan ten grondslag dat ondertekend is door het bestuur van Slot Zuylen, de gedeputeerde Mariette Pennaerts en wethouder Jeroen Willem Klomps. De gemeente draagt een bedrag bij van € 25.000 over het jaar 2018 en de Provincie Utrecht draagt zorg voor een bijdrage van € 35.000 in 2019 en 2020. (Archieffoto ter illustratie)

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES