SP stelt kritische vragen aan provinciebestuur over buslijn 5

dinsdag 11 juni 2019 07.34 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 11 juni 2019 08.39 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Als Q-buzz door de Provincie niet tot de orde wordt geroepen, verdwijnt lijn 5 (tussen Maarssen NS en Utrecht-CS) uit de wijk Zandweg-Oostwaard. De SP Stichtse Vecht verzoekt de Provinciale Staten om dit aan de orde te stellen (omdat de Provincie de opdrachtgever is van Q-buzz) en heeft vragen gesteld. Eerder nam de gemeenteraad van Stichtse Vecht al een motie aan waarbij het doel is dat er geen buslijnen verdwijnen. Zowel wethouder als raad willen dat de bereikbaarheid van Maarssen met het OV vanuit Utrecht en vice versa niet mag verslechteren op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid. De wethouder zal deze boodschap overbrengen aan de Provincie.

SP afdeling Stichtse Vecht: 'Q-buzz is voor 100% eigendom van de Italiaanse vervoersmaatschappij BusItalia, een onderdeel van de Ferrovie dello Stato Italiane, dat volledig in handen is van de Italiaanse staat. Als SP Stichtse Vecht vinden we het opheffen van de haltes een slechte zaak, temeer omdat het geen natuurverschijnsel is maar een direct gevolg van politici die achter Europa aanlopen en alles aan de markt willen overlaten.'

SP afdeling Stichtse Vecht: 'Fijnmazig en betrouwbaar openbaar vervoer is een basisbehoefte en bovendien van groot belang om het autogebruik te verminderen. Ook kleine kernen verdienen een goede busverbinding. Er hoeft geen winst gemaakt te worden op het OV en het zou gewoon weer een publieke dienst moeten worden waar wij de zeggenschap over hebben.' De partij heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES