PvdA maakt zich zorgen over aanwas bijen- en vlinderpopulatie

donderdag 13 juni 2019 09.27 uur | laatst gewijzigd: donderdag 13 juni 2019 10.36 uur | auteur: Robbert Oelp

De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over de aanwas van de bijen- en vlinderpopulatie in Stichtse Vecht. Els Swerts van de PvdA: 'Gezien de ernst van de problematiek heeft de PvdA de stellige indruk dat er op dit gebied véél meer moet gebeuren dan nu wordt gedaan.' De partij heeft een 10-tal vragen gesteld aan het college van B&W. (Archieffoto Ellen de Bruin).

PvdA: 'Op 22 mei jongstleden stond in de nieuwe bessen- en vlinderstruikentuin in parkdeel Reigerskamp een mooie bloemenpracht. Deze tuin is gemaakt en wordt onderhouden door de wijkbewoners. Aanwezigen aldaar konden voorkomen dat een chauffeur van een trekker van de Firma Verhey dit hele veld met bloemen ging maaien.Blijkens onze informatie maaide de trekker daarna de rest van de bloemenpracht in het park (inclusief de bloeiende lisdodden). Firma Verhey gaf blijkbaar later aan dat dit maaien past binnen het afgesproken maaibeleid.De PvdA beseft dat het college enige tijd geleden een bijenhotel heeft (laten) maken in Breukelen Noord en ook staan bij het MEC en op de kinderboerderij korven voor wilde bijen. De PvdA ziet echter geen bijenlint meer langs t kanaal in Breukelen Noord en ook door wat er in Reigerskamp gebeurde, maken wij ons echt zorgen.'

De partij is voorstander van het verstrekken van bloemen- en kruidenzaad aan inwoners en wil dat er in Stichtse Vecht een bijenoase wordt gecreëerd door deel te nemen aan het project Honey-Highway. Een project waarbij bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, spoorrails en dijken worden ingezaaid met streekeigen wilde bloemen en kruiden om zoveel mogelijk plekke voor bijen in te richten.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES