Gemeente verder aan de slag met participatie

vrijdag 05 juli 2019 09.54 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 05 juli 2019 10.56 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De gemeente heeft een werkgroep en projectopdracht in het leven geroepen om de participatie naar een hoger plan te tillen: 'Om als college te kunnen sturen op de verschillende participatievormen en initiatieven te kunnen bundelen en versterken, heeft het college de participatieopgave gevat in een projectopdracht. De ambtelijke werkgroep Participatie is opdrachtnemer van deze opdracht. Doel hierbij is en blijft dat goede participatie bijdraagt aan een hogere kwaliteit van projecten en besluitvorming en het creëren van meer draagvlak bij belanghebbenden.'

College van B&W: 'Voor een goede en vernieuwende participatie is het van belang om te weten welke manieren, werkvormen en tools er zijn om participatie te toepassen. Daarnaast vraagt goede participatie om duidelijke afspraken over de rollen die betrokkenen zoals de raad, het college, de ambtelijke organisatie en externe belanghebbende innemen. Om dit helder te krijgen zal de werkgroep antwoord geven op de volgende vragen: Welke kaders en afspraken zijn er nodig om burgerparticipatie vorm te geven? Op welke manier kunnen we afspraken in de praktijk brengen en het kader toepassen?

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES