Gemeentelijke afvalstoffenheffing omhoog

zaterdag 06 juli 2019 13.08 uur | laatst gewijzigd: zondag 07 juli 2019 22.04 uur | auteur: Robbert Oelp

De afgelopen jaren is gebleken dat de kosten voor afval harder zijn gestegen dan de afvalstoffenheffing. In 2020 zal een hoger tarief van de afvalstoffenheffing worden doorberekend.

Gemeente Stichtse Vecht: 'De gemeente heeft de wettelijke taak om huishoudelijk afval in te zamelen en te verwerken. In het gemeentelijk Grondstoffenplan 2016 – 2022 staat een doelstelling opgenomen van 75% scheiding in 2022. De verwachting was dat inwoners hun afval beter gaan scheiden waardoor de opbrengsten van deelstromen zoals glas, gft, plastic en papier hoger worden en de verwerkingskosten van het restafval hierdoor lager uitvallen. De afgelopen jaren is echter gebleken dat de kosten voor afval harder zijn gestegen dan de afvalstoffenheffing.'

Als oorzaak worden door de gemeente hogere verwerkingskosten, marktontwikkelingen met duurdere aanbestedingen, lagere inkomsten door dalende marktprijzen en een extra belasting op restafval vanuit de Rijksoverheid aangewezen. Daarnaast is er spreke van vertraging in de uitrol van het project 'omgekeerd inzamelen.'

De kadernota 2020 wordt in de raad van dinsdag 9 juli besproken.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES