Initiatiefneemster overhandigt petitie 'Blijf af van het mantelzorgcompliment'

dinsdag 09 juli 2019 07.04 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 09 juli 2019 21.00 uur | auteur: Robbert Oelp

In de gemeenteraadsvergadering van 9 juli maakte mevrouw Jaipal gebruik van het inspreekrecht voor inwoners. Zij sprak de raad aan op het besluit van het college van B&W om per direct te stoppen met het mantelzorgcompliment: 'Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan hulpbehoevenden. In Stichtse Vecht kregen mantelzorgers hiervoor een cadeaubon. De gemeente stopt met het mantelzorgcompliment voor een bezuiniging van €190.000 op een tekort van bijna 3 miljoen. Echt belachelijk!' De bijna 500 digitale handtekeningen werden door de inwoonster van Stichtse Vecht overhandigd aan de voorzitter van de raad. Later vanavond zal de raad een besluit nemen over het voorstel van B&W.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES