Houten eendjes vernield in wijkpark Maarssenbroek

dinsdag 23 juli 2019 14.45 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 23 juli 2019 14.02 uur | auteur: Ria Poot

Woensdagmiddag 17 juli werd de nieuwe ontdek- en beweegroute in wijkpark Maarssenbroek geopend. De route bestaat uit houten beelden. Hoe verdrietig is het dan om te vernemen dat meteen in het eerste weekend na de opening het beeld met de eenden vernield is.

Leonie Schreurs van Sportpunt Stichtse Vecht is betrokken bij het tot stand komen van de ontdek- en beweegroute. Ze laat weten dat de mensen van het Sportpunt er flink van baalden dat de eendjes vernield zijn. Zeker omdat het al in het eerste weekend na het plaatsen is gebeurd.

'Alle andere beelden zijn zoveel mogelijk ver van ‘grijpafstand’ geplaatst'. aldus Leonie Schreurs. 'We gaan er vanuit dat het bij het vernielen van de eendjes blijft'. Ze vervolgt: 'We weten dat vandalisme een heikel punt is in het wijkpark Maarssenbroek. Juist door heel positieve initiatieven zoals de ontdek- en beweegroute, komt er  meer reuring in het park. Dan voelen inwoners zich ook meer betrokken bij het park en zou het vandalisme kunnen dalen. We hebben in dit project gezien dat er enorm veel positieve energie is rondom het wijkpark, en dat hopen we alleen nog meer uit te kunnen bouwen!

Op de foto is het niet zo heel goed te zien, maar voor de twee grote eenden is de bevestiging van de twee kleine eendjes nog zichtbaar.

Zullen we met elkaar afsprekn dat we vanaf nu de beelden ongemoeid laten? Dan kan iederen in Maarssenbroek en ver daar buiten van deze leuke informatieve ontdekkingstocht genieten!

 Foto: Sportpunt Stichtse Vecht

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES