Nader onderzoek naar verlichtingsniveau tunnels

zaterdag 27 juli 2019 13.27 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 27 juli 2019 12.32 uur | auteur: Robbert Oelp

Als gevolg van de aangenomen motie 'verlichting in fietstunnels' heeft de gemeente in 9 gemeentelijke tunnels het verlichtingsniveau gemeten. Uit antwoorden op door ChristenUnie/SGP gestelde vragen blijkt dat er nader onderzoek nodig is. Gemeente Stichtse Vecht: 'De resultaten hebben wij later dan verwacht ontvangen. Naast de metingen in onderdoorgangen zijn in de rapportage ook conclusies en aanbevelingen opgenomen. Op basis van het rapport is nader onderzoek nodig naar de technische consequenties van de voorgestelde maatregelen. Deze informatie hebben wij nodig om de vragen uit de motie te kunnen beantwoorden.' De verwachting is dat in september meer informatie voorhanden is. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht). beantwoorden.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES