Zorgen over afname bijen- en vlinderpopulatie

dinsdag 30 juli 2019 12.24 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 30 juli 2019 11.27 uur | auteur: Robbert Oelp

Uit de antwoorden van het college - op door de PvdA gestelde vragen - blijkt dat het college van B&W zich zorgen maakt over de afname van de bijen- en vlinderpopulatie in Stichtse Vecht. De instandhouding van de biodiversiteit is een wettelijke opgave. Via 'Kleurrijk buiten' kunnen inwoners bewonersinitiatieven voor de instandhouding van de biodiversiteit indienen.

Het verzoek van de PvdA aan het college om deel te nemen aan het project Honey-Highway - waarbij bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, spoorrails en dijken worden ingezaaid met streekeigen wilde bloemen en kruiden - wordt niet ondersteund: 'De gemeente zet zich al in voor Nederland ZOEMT. Nederland ZOEMT komt in actie voor de wilde bij.' Ook het verzoek van de PvdA om gratis bloemen- en kruidenzaad te verstrekken aan inwoners wordt niet ingewilligd: 'Het verstrekken van inheemse bloemzaadmengsels is een kostbare aangelegenheid', aldus het college van B&W.

Volgens de gemeente wordt in het maaibeleid rekening gehouden met de biodiversiteit. Via Kleurrijk Buiten zijn in verschillende delen in Stichtse Vecht bijenlinten aangelegd. Inwoners kunnen via Kleurrijk Buiten bewonersinitiatieven aanmelden: 'Er zal in de media samen met team communicatie meer aandacht worden geschonken aan dit onderwerp bij een nieuw initiatief', aldus de gemeente Stichtse Vecht.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES